Nyitott bíróság program a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon

Hagyománnyá válik, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Regionális Kollégiumához az ELTE különböző tanszékeiről joghallgatók érkeznek, akik az elméleti tanulmányaikat itt egészítik ki gyakorlati tapasztalatokkal.
 
Ebben nyújt segítséget a közigazgatási ügyszak sokrétűségén és specialitásán kívül az a körülmény is, hogy egyrészt lehetőségük van a hallgatóknak arra, hogy a per tárgyát képező anonimizált (pl. adótitoktól mentes) közigazgatási határozatból „felkészüljenek a tárgyalásra”. Másrészt a hallgatók a meghallgatott ügy „sorsát” végigkísérhetik az elsőfokú ítélettől akár a Kúriáig is.
 
Tavaly a közigazgatási tanszék szervezésében közbeszerzési és versenyüggyel összefüggő tárgyaláson vettek részt. 2016. március 11-én a pénzügyi tanszéken tanultakkal kapcsolatban, az adóügy rejtelmeit ismerhették meg a hallgatók a tárgyaláson, akik a tárgyalás előtt és a tárgyalást követően is kérdéseket tehettek fel - nemcsak az üggyel összefüggésben - a tárgyalást vezető dr. Hankó Ferenc bírónak. A hallgatók ily módon tudják az itt megszerzett tapasztalataikat összekapcsolni a korábban már megszerzett sokrétű elméleti tudással és tananyaggal, például hogy hogyan kapcsolódik az adózás rendjéről szóló törvény mint eljárási jogszabály a különböző anyagi jogi normákhoz, illetve a Pp. XX. fejezetének különös szabályaihoz.
 
Budapest, 2016. március 17.