Nyitott Bíróság program a Fővárosi Törvényszéken - Hosszú távú együttműködés a fővárosi középiskolákkal

A Fővárosi Törvényszék vezetése 2014. március 20-án megbeszélést tartott öt fővárosi középiskola igazgatójával a Nyitott Bíróság program keretében megkötendő együttműködés érdekében. Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke és a meghívott intézmények vezetői 2014 áprilisában írják alá azt a megállapodást, amelyik a bírósági munka ismertebbé tételét és a diákoknak a jog világában való könnyebb eligazodását szolgálja. A Törvényszék egyedülálló módon azt is felajánlotta, hogy segítséget nyújt a pedagógusoknak a jogi-állampolgári ismeretek oktatásához.

A Fővárosi Törvényszék - valamint a területén lévő bíróságok - 32 középfokú és általános iskolai oktatási intézménnyel, továbbá a jogi karokkal alakított ki kapcsolatot az elmúlt évek során. Ennek keretében a diákok tárgyalásokat látogattak, megismerkedtek a bírósági munkával, a bíróság épületével. A bírák – akik többsége oktató tevékenységet is folytat – rendhagyó osztályfőnöki órák keretében beszéltek a bírósági szervezetről, a jogászképzésről, a bíróvá válás feltételrendszeréről, illetve a diákokat érdeklő jogi vonatkozású kérdésekről, amelyek a visszajelzések szerint mindig nagy sikert arattak – tájékoztatta a jelenlévőket dr. Fazekas Sándor. Hozzátette: a Törvényszék ezeket az eseti jellegű kapcsolatokat olyan tartós együttműködéssé szeretné átalakítani, amellyel szabályozott keretek között, sokoldalúbbá és tervezhetőbbé válna a bíróságok és az oktatási intézmények közötti munka.

A megbeszélésen a Törvényszék elnöke arról tájékoztatott, hogy a diákok körében nagy sikere van a tárgyaláslátogatásoknak, különösen a büntető ügyek elbírálásának. A diákok itt bepillantást nyerhetnek abba, hogyan válik valaki sértetté, látják hogyan zajlik a tárgyalás, melynek befejezése után konzultálhatnak a bíróval. Sokszor itt éri őket először az a pozitív impulzus, hogy milyen nagyszerű a bírói szerepkör. Van olyan kerületi bíróság, ahol tárgyalás szimulációs gyakorlatok révén próbálhatják ki a vádlott, védő, bíró vagy az ügyész szerepét. A Fővárosi Törvényszék épületének bemutatása során pedig a diákok olyan helyekre is eljuthatnak, ahová egyébként csak a dolgozóknak van bejárása. Bíráink az ítélkező munka mellett - felkérés esetén - ellátogatnak az iskolákba is, ahol előadást tartanak az intézmény által kért témában. Az ezt követő kötetlen beszélgetés során pedig a diákokat foglalkoztató aktuális jogi problémák is szóba kerülnek, ami tanárnak diáknak egyaránt hasznára válik.

Az oktatási intézmények vezetői örömmel fogadták a kezdeményezést, s valamennyi, fent ismertetett programot hasznosnak és szükségesnek ítéltek a jövőre nézve. A pályaválasztás, a jogi ismeretekben való eligazodás szempontjából egyaránt fontosnak tartották a bíróságok és az iskolák közötti szorosabb kapcsolatot. Jelezték: nagy segítség lenne számukra, ha a diákok megismernék, hogy milyen büntetőjogi veszélyeket rejt magában egy-egy ügyes számítástechnikai művelet az iskola hálózatán, illetve más, ártatlannak tűnő diákcsíny, mint például a tanárt óra közben felvenni és feltölteni a facebookra. A megbeszélés során felmerült, hogy szívesen fogadnák a kábítószerrel, garázdasággal, szabálysértéssel, munkajoggal, szerződésekkel, a személyiségi joggal és más egyéb, a diákokat érintő és érdeklő jogi problémákkal kapcsolatos, bírák által tartott előadásokat is. A Törvényszék elnöke felajánlotta, hogy a bíróság igény esetén továbbképzést tart a pedagógusoknak a jogi ismereteik bővítése érdekében. Arra kérte az igazgatókat, hogy gyűjtsék össze és küldjék meg a diákok és a pedagógusok által fontosnak tartott kérdéseket, hogy olyan programokat és előadásokat szervezzen a bíróság, amely a diákok minél szélesebb körét érinti.

Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék nevében hosszú távú együttműködési lehetőséget kínált az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola, az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola jelen lévő igazgatóinak. Az intézményvezetők örömmel fogadták a kezdeményezést, melynek nyomán a Fővárosi Törvényszékkel 2014 áprilisában aláírják az együttműködési megállapodást a Nyitott Bíróság program keretben.

Budapest, 2014. március 24.