Nyitott Bíróság program-sorozatok Tatabányán

A Kempelen középiskola diákjai tárgyaláslátogatáson vettek részt a Komáromi Járásbíróságon 2014. június 12. napján a bíróság elnöke, dr. Hevesi Zoltán által vezetett tárgyaláson, melynek tárgya három vádlottal szemben indult hulladékgazdálkodás rendjének megsértése volt. A diákok a tárgyalást követően rövid ismertetőt hallgathattak  meg a bírósági intézményrendszerről és a hatalmi ágak elválasztásáról, majd az elnök úr egy rögtönzötten kitalált eseten keresztül (témája egy utcai verekedés) bemutatta a tanulóknak a büntető igazságszolgáltatás működésének folyamatát az elkövetés utáni feljelentéstől, a vádemelésen és bizonyítási eljáráson át a jogerős ítélet meghozataláig. A diákoknak a tárgyaláslátogatás és az azt követő beszélgetés különösen azért volt hasznos, mert  közrendvédelmi szakot végeznek, és rendőrségen szeretnének dolgozni.

A Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 9. B. osztály tanulóinak két bírósági tárgyalás megtekintésére volt lehetősége a „nyitott bíróságok” program keretében a Tatai Járásbíróságon dr. Marton Göngyi bírónál. A diákok az érettségit követően belügyi szakirányokon tervezik további tanulmányaikat, életpályáikat, így kifejezetten hasznos, a későbbiekben is felhasználható ismeretekre tehettek szert. 2014. június 18. napján egy közúti baleset okozása vétségének első tárgyalásán vettek részt a tanulók, a tárgyaláson a vádlottat, a sértettet és a helyszínen jelenlévő tanúkat hallgatta meg a bíróság. Szemtanúi lehettek a diákok a büntetőeljárás szigorú szabályainak betartásán túl a tanúknak feltett ügyészi keresztkérdéseknek is. Az osztály 2014. június 20. napján ismételten ellátogatott a Tatai Járásbíróságra, és ezúttal garázdaság vétsége miatt folyamatban lévő tárgyaláson vettek részt. A vádlott a tárgyaláson nem jelent meg, így a tanúk kihallgatására nem nyílt lehetőség, de a bíró, az ügyész és az ügyvéd közösen elmagyarázták a diákoknak az ügy tényállását, a távolmaradásra és az eljárás lényeges elemeire vonatkozó szabályokat. A rövid tárgyalást követően a diákok megnézték a Tatai Járásbíróság fogdáját és beszélőjét. Az előzetes megbeszélések alapján a következő tanévben is folytatódni fog a „nyitott bíróságok” program a Tatai Járásbíróságon.

A Tatabányai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon pedig a Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola tanulói vehettek részt tárgyaláslátogatáson, melyre 2014. június 26. napján került sor Gurdonné dr. Bauer Margit bírónál. Az ügy a diákok számára azért volt érdekes és tanulságos, mert a per tárgya fiatalok által - akik a tárgyalást látogató diákokkal azonos korúak -  alkoholos befolyásoltság alatt elkövetett személygépkocsi eltulajdonítás volt, melynek során az elkövetők beültek a személygépkocsiba, el is indították azt, majd a cselekményüknek a rendőrök helyszínre hívása vetett véget.

Tatabánya, 2014. július 1.