Nyitott Bíróság program a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék Lebuktatós Arankát bocsánatkérő közlemény közzétételére, valamint 250.000,- Ft nemvagyoni kártérítés megfizetésére kötelezte, míg a Szegedi Járásbíróság Borzó Jánost, Pálinkás Mátyást és Rúg Ferencet 1 év próbára bocsátotta a „Nyitott bíróságok” program keretében középiskolások részére megtartott perszimuláción.

A „Nyitott bíróságok” program keretében a Szegedi Törvényszék 2012. november 23. napján a Szegedi Ítélőtáblával közösen megállapodást kötött a szegedi Eötvös József Egységes Gimnázium, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, a Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, a Deák Ferenc Gimnázium és az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziummal.  

A megállapodás alapján a Szegedi Törvényszék a középiskolák diákjai számára tárgyalás látogatást szervez, valamint perszimuláció megrendezésével mutatja be a bíróságok munkáját.

A program következő  állomásaként, 2013 április 5-én a Szegedi Törvényszék  bírái, titkárai és bírósági ügyintézői közel 60 középiskolás diák számára tartottak perszimulációt, amelynek keretében a középiskolások egy polgári per tárgyalását, valamint egy büntető ügy tárgyalását követhették nyomon.

A tárgyalás alapját mindkét esetben olyan fiktív tényállások képezték, amelyben a középiskolások életkorának megfelelő jogeseteket dolgoztak fel.

A polgári peres eljárás lényege szerint a felperes a barátaival egy discoban szórakozott, majd nagyobb mennyiségű szeszesital fogyasztása után, hajnalban megismerkedett Kikapós Orsolyával, akit meghívott egy italra, majd vele táncolni kezdett, melynek során több alkalommal csókváltásra is sor került közöttük. Ezt látta Lebuktatós Aranka alperes is, aki a felperes akkori barátnőjének, Szép Juliannának a legjobb barátnője volt. Erről az okos telefonjával úgy készített fényképfelvételeket, hogy azokon a felperes, valamint Kikapós Orsolya jól láthatóak voltak, majd a képeket a felperes és Kikapós Orsolya hozzájárulása nélkül közzé tette egy közösségi internetes oldalon.

A közzététel következménye az lett, hogy a felperessel szakított barátnője, továbbá, a fényképfelvétel kapcsán ahhoz különböző, a felperesről szóló, becsmérlő és gúnyos megjegyzések kerültek fel a közösségi oldalra, amelyek miatt a felperesnek az üggyel kapcsolatban a gimnáziumban magyarázkodnia kellett, valamint gúnyos megjegyzéseket kellett elviselnie a volt barátnőjének barátnőitől.  

A törvényszék megállapította, hogy az alperes a fenti cselekménnyel megsértette a felperes személyes képmás védelméhez fűződő személyiségi jogait, és elégtétel adásként bocsánatkérő közlemény közzétételére kötelezte a közösségi oldalon, valamint 250.000,- Ft nemvagyoni kártérítés, és perköltség megfizetésére.  

A büntető eljárásban az Ügyészség vádat emelt Borzó János, Pálinkás Mátyás és Rúg Ferenc vádlottakkal szemben, akik 2013. január 19 napjáról 20. napjára virradó éjjel szórakozás és szeszes ital fogyasztást követően haza indultak egy szórakozóhelyről. Az I. r. vádlott ekkor lemaradt társaitól, akiket többször hangos trágár szavakkal üvöltve szólított fel, hogy várják meg. Mivel azonban ők nem várták meg, ezért az utcán lévő műanyag kukákat felrúgta, és 5-6 méteren keresztül maga előtt rugdalta. Ezt észlelve a II-III. rendű vádlottak „na akkor focizzunk” felkiáltással a mellettük lévő kukákat közösen felborították, annak tartalmát a járdára öntötték, majd ezt követően a kukákat rugdalva közelítettek az I. rendű vádlott felé. Mindeközben mindhárman trágár szavakat ordítoztak.  

A bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás valamint a tárgyaláson foganatosított tanúmeghallgatást követően kétséget kizáróan megállapíthatónak találta, hogy a vádlottak elkövették a terhükre rótt csoportosan elkövetett garázdaság bűntettét, amelyért egyezően őket 1-1 év tartamra próbára bocsátotta.  

A Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék közösen folytatja a „Nyitott bíróságok” programban való részvételt, melynek keretében, a rendezvény mai sikerén felbuzdulva a törvényszék további perszimuláció megtartását tervezi.

Szeged, 2013. április hó 05. napján

A programról készült fényképeket ide kattintva tekinthetik meg.