Nyitott Bíróság Program a Szolnoki Törvényszéken

A Nyitott Bíróság Program keretében 2016. június 10-én a Szolnoki Széchenyi István Gimnázium 25 diákja és 2 pedagógusa a Szolnoki Törvényszék kollégiumi termében tartott igazságügyi osztályfőnöki órán, majd a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben börtönlátogatáson vett részt.
 
Az igazságügyi osztályfőnöki óra keretében Dr. Keszler Ágnes, a Szolnoki Járásbíróság bírája a fiatalok részére tartott előadása első szakaszában a hatalommegosztás elvéről, a hatalmi ágak elválasztásáról, a bírói függetlenségről, a bírói kinevezéshez szükséges feltételekről, a bírósági szervezetrendszer felépítéséről, valamint a büntető- és a polgári eljárás legfontosabb jellemzőiről beszélt. Ezt követően a büntetőeljárás szakaszait, a fiatalkorúak büntetőeljárásban betöltött lehetséges szerepeit és a fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekménytípusokat mutatta be. Előadásában részletesen kitért a közösségi oldalak és fórumok problematikájára, arra, hogy mi osztható meg és mi nem ezeken az internetes felületeken. Ennek kapcsán bemutatta a személyiségi jogok polgári jogi védelmére vonatkozó legfontosabb szabályokat, külön kiemelve a személyiségi jogi perekben alkalmazandó jogkövetkezményeket. Előadása második szakaszában a bírósági közvetítésről, annak előnyeiről, a bírósági közvetítéssel rendezhető vitákról és a büntetőügyekben folytatható mediációról beszélt, míg végül az áldozatvédelemre és a jogsegélyre vonatkozó legfontosabb szabályokat mutatta be.
 
 
Az igazságügyi osztályfőnöki órát követően a diákok börtönlátogatáson vettek részt a törvényszék épületével szomszédos Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben. A börtönlátogatás elején a fiatalok egy, a börtön működését, a tisztek feladatait és a börtön mindennapjait bemutató rövid filmet tekintettek meg, majd Kelemen Richárd büntetés-végrehajtási alezredes, biztonsági osztályvezető vezényletével a beszélőket, egy zárkát és a magánzárkát, valamint a felújított kultúrtermet és könyvtárat, végül egy, a kényszerítőeszközök használatát szemléltető bemutatót nézhettek meg. 
 
 
A rendezvény jól szolgálta az Országos Bírósági Hivatal által 2012 novemberében meghirdetett Nyitott Bíróság Program célkitűzéseit: az állampolgárok igazságszolgáltatással és a bírósági szervezettel kapcsolatos ismereteinek bővítését, valamint a fiatalkorúak elkövetővé és áldozattá válásának megelőzését. Egyben ékes példája volt a társszervek közötti sikeres együttműködésnek.
 
A Nyitott Bíróság Program iránt érdeklődést mutató iskolák részvételi szándékukat Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu elektronikus levélcímen, illetőleg az 56/501-410-es telefonszámon jelezhetik a Szolnoki Törvényszék felé.
 
Szolnok, 2016. június 10.
 
 
A Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya