A „Nyitott bíróság” program továbbfejlesztése Kecskeméten

A Kecskeméti Törvényszéken évek óta nagy sikerrel működik a „Nyitott bíróság” program. Fontos azonban, hogy bővüljön a választható programok és a résztvevők köre. Erre kiváló alkalmat adott az OBH elnöke által 2016 májusában meghirdetett „Fenntartható Fejlődés Program”. A törvényszék egyik kiemelt célkitűzése, hogy Bács-Kiskun megyében minél több diák vegyen részt, minél több különböző programon, hozzájárulva ahhoz, hogy e fokozott felvilágosításra szoruló korosztály hiteles forrásból ismerhesse meg az alapvető jogait, kötelezettségeit az élet bármely területén.
 
A törvényszék egész illetékességi területén már jól bevált és a résztvevő iskolák körében igen népszerű bíró vagy bírósági titkár által megtartott osztályfőnöki óra és az épületlátogatással egybekötött járásbírósági tárgyaláslátogatás mellett új elemként került bevezetésre a  törvényszék épületének látogatása, a másodfokú eljárás sajátosságainak bemutatására fókuszálva, a bírák és bírósági titkárok részvétele a középiskolák pályaorientációs rendezvényein, ahol az elsődleges cél a jogászi pálya, azon belül a bírói hivatás, a bíróvá válás bemutatása. Az elméleti ismeretek megszerzését követően lehetőségük van az érdeklődőnek a törvényszék és a Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság közös szervezésében egy kriminalisztikai bemutatón részt venni.
 
A „Fenntartható Fejlődés Program” kiemelkedő eredményeként a Pallasz Athéné Egyetemmel kötött együttműködési megállapodás megnyitotta a lehetőséget a Pedagógusképző Kar hallgatói részére a „Nyitott bíróság” programban való részvételre. A 2017 második oktatási félévben „Hogyan működik az igazságszolgáltatás?” néven meghirdetett fakultatív képzés indult, amelyet dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék elnöke nyitott meg bevezető előadásával.
 
E képzés célja, hogy a hallgatóként jelen lévő fiatal felnőtt generáció is megismerkedjen az állampolgárokat megillető jogokkal, a tipikusan előforduló élethelyzeteket szabályozó eljárásokkal, jogi rendelkezésekkel életkori sajátosságaikat szem előtt tartva. Nélkülözhetetlen, hogy a felsőoktatást hamarosan elhagyó és önálló életet megkezdő fiatal rendelkezzen alapvető munkajogi, társadalombizosítási, közigazgatási és családjogi ismeretekkel.
 
A Pedagógusképző Kar hallgatói, akik elvégzik ezt a kurzust, megszerzett ismereteiket  pályájuk során akár diákjaiknak is átadhatják.
 
A „Nyitott Bíróság” program helyi, egyben országos sikereinek elérése érdekében a Kecskeméti Törvényszéken korábban is működött munkacsoport, amelynek tagjai a „Fenntartható Fejlődés Program” keretében új tagokkal bővültek, azért, hogy a törvényszék folyamatosan szélesíteni tudja az igénybe vehető programok körét.