Országos bizalom, megoldott problémák

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke az Országgyűlés december 10-i ülésen ismertette 2013-as beszámolójának főbb megállapításait. A beszámolót a Parlament a december 15-i ülésén fogadta el.
 
Az OBH elnöke a beszámoló alatt a bírósági szervezet eredményei közül kiemelte, hogy az elmúlt évben két, az évszázad elején már megfogalmazott problémát is sikerült megoldani. 
 
Az egyik a Fővárosi Törvényszék ügyforgalmi helyzete, amely az utóbbi években a vidéki bíróságokhoz képest öt-hétszeres hátralékot görgetett maga előtt – ehhez képest most az egy bíróra jutó ügyek száma az országos átlag közelében van.
 
A másik régi probléma, a bíróknak az egyszerűbb megítélésű ügyek és az adminisztratív ügyintézés alól történő tehermentesítése volt. A szabálysértési, felszámolási és egyéb, peren kívüli ügyek intézését már nagyrészt bírósági titkárok és ügyintézők végzik, így a bírák a peres ügyekre koncentrálhatnak.
 
A jogszabály-véleményezési munka sikerei közül Handó Tünde kiemelte, hogy a szabálysértési ügyekben részben már a titkárok tehermentesítése is megtörténhetett es immár a peres ügyekben is nagyobb mértekben segíthetik a bírókat.
 
Az eredményeknek köszönhetően a társadalom bizalmát is sikerült elnyerni az igazságszolgáltatásnak: az Európai Unió 2013-as őszi felmérése szerint a lakosság 58%-a bízik a hazai igazságszolgáltatásban, míg az európai átlag 53%. Ezzel minden velünk egy időben csatlakozott országot, összesen 16 tagállamot megelőztünk. Ebben jelentős szerepe volt az olyan országos programoknak, mint a Nyitott bíróság vagy a bírósági közvetítés.
 
Megköszönve az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseire biztosított forrásokat kiállt a bírósági illetmények emelése mellett. Az OBH elnöke kiemelte, hogy a magyar bíróságok teljesítménye kifejezetten jónak számit az Unión belül, a nettó bírói átlagbérek tekintetében mégis az utolsó helyen állunk, ráadásul az elmúlt 10 évben a bírói illetmény reálértéke 42%-kal csökkent.
 
Budapest, 2014. december 15.