Összbírói értekezlet a Balassagyarmati Törvényszéken

Az értekezleten részt vettek a megye bírái és bírósági titkárai, valamint dr. Handó Tünde az OBH elnöke Móroczné dr. Simon Angéla az Országos Bírói Tanács soros elnöke, és dr. Lukács Zsuzsanna a Fővárosi Ítélőtábla elnöke.

A törvényszék elnöke dr. Benkó Anna beszámolt a megye bíróságainak 2013. évi munkájának statisztikai adatairól, személyi tárgyi feltételeiről, eseményeiről.

dr. Lukács Zsuzsanna a Fővárosi Ítélőtábla elnöke, és Móroczné dr. Simon Angéla az OBT soros elnöke is felszólalt, majd dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Megköszönte a törvényszék elnökének részletes beszámolóját, dicsérte a prezentációt, annak közérthetőségét. Dicsérte a törvényszék, illetve a megye bíráinak teljesítményét, és a bíróság nyitottságát, amelyhez a bírósági mediáció beindítása, a nyitott bíróságok program, a tanúgondozási program is hozzájárul.

Elmondta, hogy a magyar bíróságok iránti bizalmi index is javult, most 58 %, amivel 16 EU tagország bíróságait utasítottuk magunk mögé.

Elemezte az ügyforgalmi adatokat, megállapítva, hogy az ügyszámok emelkedésében jelentős a cégügyek dömpingje, a szabálysértési ügyek szaporodása. Utalt rá, hogy a megyében az ügyfélbizalom magas szintjét jelzi a fellebbezések 6-7 %-os arányszáma, tehát kevés a fellebbezés más bíróságainak arányszámaihoz képest.

Elmondta, hogy informatikai fejlesztések valósultak meg a bíróságokon, és még további fejlesztés is sorra kerül, új számítógépet kapnak Nógrád megye bíróságai is.

Ezután a bírósági vezetők sajtótájékoztatón vettek részt.

A találkozó a bírósági vezetők és a bírák kötetlen beszélgetésével zárult.