Összbírói értekezlet a Kaposvári Törvényszéken

A Kaposvári Törvényszék 2017. április 4. napján tartotta összbírói értekezletét a bíróság 2016. évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről, elért eredményeiről. Az értekezleten részt vett dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói tanács tagja és dr. Szecskó József igazságügyi szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár is.
 
Dr. Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke beszámolójában ismertette a Kaposvári Törvényszék, valamint az illetékességi területén működő járásbíróságok, illetve közigazgatási és munkaügyi bíróság 2016. évi ügyforgalmának jelentősebb statisztikai adatait kitérve az ítélkezés minőségi és időszerűségi mutatóira. A peres ügyek számának emelkedése mellett a tavalyi évben a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezett ügyek számát. A peres ügyek jelentős része első fokon jogerőre emelkedett, a hatályon kívül helyezések aránya csökkent. A büntető peres ügyek 73,4%-a hat hónapon, 89,9%-a egy éven belül befejeződik. A bíróságok a polgári peres ügyek 76,7%-át hat hónapon, 91,9%-a egy éven belül fejezték be. A Somogy megyei bíróságok 2016-ban kiegyensúlyozott, megalapozott és időszerű ítélkezési tevékenységet folytattak.
 
A törvényszék elnöke kiemelte a Fenntartható Fejlődés Programban elért kiváló eredményt, melynek alapja a magas színvonalú ítélkező tevékenység volt. Beszámolt a program keretében az ügyfélkapcsolatok javítása, illetve a gyermekközpontú igazságszolgáltatás személyi feltételeinek megteremtése érdekében tett lépésekről. A Nyitott Bíróság program értékelése körében említést tett a Kaposvári Egyetemmel kötött megállapodás alapján folytatott eredményes együttműködésről. Kitért az épületek korszerűsítése érdekében elvégzett felújítási munkálatokra, a biztonságot fokozó beruházásokra, informatikai fejlesztésekre, képzésekre és szakmai megbeszélésekre, valamint a bírósági múlt ápolása és a törvényszék társadalmi szerepvállalása körében kifejtett tevékenységre. Célként fogalmazta meg a következő évre az elért eredmények és színvonalas ítélkező tevékenység megtartása mellett a hatályba lépő eljárási törvényekre és a központi bűnjelkezelésre való felkészülést, illetve az ügyfélcentrum létrehozását.
Dr. Hajnal Éva munkája elismeréséül a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüst fokozata kitüntetést adományozta dr. Jordanics József, a Kaposvári Törvényszék tanácselnöke, valamint a Somogy Megyei Bírósági Emlékérem ezüstözött fokozata kitüntetést adományozta Lebóné Erdélyi Erika, a Fonyódi Járásbíróság írnoka részére.
 
Trappné dr. Kiszely Rita az Országos Bírósági Tanács véleményező szerepét hangsúlyozva bemutatta az elmúlt időszakban elvégzett legfontosabb feladatokat, illetve összefoglalóan ismertette az etikai kódex hatályba lépése óta indult eljárások tapasztalatait. 
 
Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese megköszönte a Kaposvári Törvényszék dolgozóinak a 2016-ban elért kiemelkedő eredmények érdekében kifejtett munkájukat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a 2017-es év a megújuló eljárási kódexre való felkészülés jegyében fog telni. Rámutatott, hogy az elektronikus ügyintézés forradalmi változást jelent a bírósági munkamódszerekben, valamint ismertette a tárgyalótermi kép- és hangfelvétel készítés és távmeghallgatás rendszerének várható jövőbeli fejlesztési irányait.
 
Az értekezletet követően a törvényszék dísztermében kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség a meghívott vendégek részvételével.