Összbírói értekezlet a Pécsi Ítélőtáblán

2014. február 24-én összbírói értekezletet tartott a Pécsi Ítélőtábla, melyen részt vett dr.Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, valamint Trappné dr.Kiszely Rita az Országos Bírói Tanács soros elnöke.

A törvényi előírásoknak megfelelően megfelelően dr.Makai Lajos, az ítélőtábla elnöke értékelte az elmúlt évet. Ennek keretében ismertette, hogy a büntető ügyszakban az ügyérkezés 2013. évben ismét elérte az ítélőtábla 10 éves történetében eddig - 2012. évben - tapasztalt legmagasabb értékét, ennek ellenére az időszerűségi adatok továbbra is kiemelkedőek, a : peres ügyek 40%-a 3 hónapon belül, 48%-a 6 hónapon belül befejeződik, a nemperes ügyek 98 %-a 3 hónapon belül befejeződik. Civilisztikai ügyszakban az ügyérkezések száma csökkenést mutatott az elmúlt évben, ugyanakkor ez tette lehetővé, hogy a 2012. évben a nyugdíjazások folytán hátralékossá vált ügyszak időszerűségi mutatói ismét javuljanak, a peres ügyek 23,8 %-a 3 hónapon belül, 37,26%-a 6 hónapon belül befejeződik, a nemperes ügyek 77,9 %-a 3 hónapon belül befejeződik, illetve azt, hogy az idei évben az ügyszak bírái segítséget nyújthassanak a Fővárosi Ítélőtáblának.

Elhangzott, hogy 2013-ban ünnepelte az ítélőtábla újjáalakulásának 10 éves jubileumát, amely alkalomból egy kiadvány is megjelent a ’Pécsi Ítélőtábla 2003-2013’ címmel.

2013. év őszén sor került a tetőszigetelés cseréjére.

Az ésszerűbb és takarékosabb gazdálkodás jegyében hozott intézkedések eredménnyel jártak. Egy újszerű, a saját személyi állomány és infrastruktúra útján megvalósuló küldeménytovábbító rendszer bevezetése az ítélőtábla számára a postaköltségek több mint ⅓-ának megtakarítását eredményezte. Az ítélőtábla a rendelkezésére álló pénzeszközökkel jól gazdálkodott, ami biztosította a bíróság kiegyensúlyozott működését.

Pécs, 2014. február 24.