Összbírói Értekezlet a Pécsi Törvényszéken

Dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben megfogalmazott kötelezettségének eleget téve, a 2015. február 24-én megtartott összbírói értekezleten tájékoztatta a megjelenteket a baranya megyei bíróságok működéséről, a kitűzött és megvalósult célokról. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde,  az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács tagja és dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke is.

A Pécsi Törvényszék a 2014. január 1-jei állapot szerint 94 bírói, 32 titkári, 13 fogalmazói, 205 ügyviteli, 43 fizikai és 2 részmunkaidős álláshely keretein belül gazdálkodott az emberi erőforrással. Dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke az értekezleten beszámolt az ügyforgalmi adatokról, amely során ismertette, hogy a 2014. évben 39889 ügy érkezett a bíróságokhoz, ami az előző évhez képest 25 %-os mértékű csökkenést jelentett. A törvényszék megbízott elnöke kiemelte, hogy az előző évhez képest rendkívüli módon, több mint 60-szorosára emelkedett a szabálysértési nemperes ügyek érkezése, szemben a szabálysértési peres ügyek számával. A Pécsi Törvényszéken a teljes ügyforgalmat tekintve 41543 ügy lett befejezve a 2014. évben, ami 22,2 %-kal kevesebb, mint a 2013. évi 53404 befejezési arány, azonban 7,55 %-kal magasabb, mint az azt megelőző 2012. év befejezési ügyszáma.  A Pécsi Törvényszék civilisztika ügyszakos bíráinak komoly kihívás volt a 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyv elsajátítása három hónapos előadás-sorozat keretében, ami miatt a bírák a tárgyalási napok és az azokra való felkészüléssel összefüggő feladatok átcsoportosítására kényszerültek. A törvényszék megbízott elnöke kiemelte, hogy 2014-ben a „Nyitott bíróság” keretében megrendezésre kerülő 176 programon összesen 4952  diák vett részt. A középiskolások mellett egyetemi hallgatók is részt vettek a programokon, a Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodás alapján. Dr. Rendeki Ágnes hangsúlyozta, hogy 2014. december 1-jétől a tanúgondozási feladatok a helyi bíróságokra és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra is kiterjesztésre kerültek, 2014-ben 1412 esetben keresték meg a tanúgondozót a tanúk. Dr. Rendeki Ágnes ismertette, hogy 2014. november 15-től a törvényszék illetékességi területén már két bírósági titkár végzi a közvetítői tevékenységet, mivel az előző évi 46 ügyről a 2014. évre 127-re nőtt az ügyek száma.  

Az értekezletet megelőzően a Pécsi Ítélőtáblával közös sajtótájékoztatóra került sor, amelyen dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke és dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék megbízott elnöke mellett részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács tagja is.

Pécs, 2015. február 25.