Összbírói értekezlet a Pécsi Törvényszéken

Dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben megfogalmazott kötelezettségének megfelelően, 2016. február 23-án, összbírói értekezleten tájékoztatta a megjelenteket a Pécsi Törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságok 2015. évi működéséről, a kitűzött és megvalósult célokról. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, az OBT tagja, valamint dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke is.
A törvényszék elnöke beszámolt arról, hogy a Pécsi Törvényszék a 2015. január 1-jei állapot szerint 91 bírói, 32 titkári, 13 fogalmazói, 205 ügyviteli (bírósági ügyintézők, tisztviselők, írnokok együtt), 43 fizikai és 2 részmunkaidős álláshely keretein belül gazdálkodott az emberi erőforrással. A törvényszék elnöke beszámolt az ügyforgalmi adatokról, melyek szerint 2015-ben összesen 36.137 ügy érkezett Baranya megye bíróságaira, mely a 2014-es évhez képest 9,9%-os mérséklődést jelentett. Az ügyérkezéseket jelentősen befolyásolták a valamennyi ügyszakban bekövetkezett, folyamatos jogszabályi változások is, emiatt jelentősen - 37%-kal – megemelkedett a törvényszéki elsőfokú polgári peres eljárások érkezése, utalt a devizával kapcsolatos kiemelkedő ügyérkezésre. Ezzel ellentétben a cégtörvényességi, valamint csőd- és felszámolási eljárásokkal kapcsolatos ügyekben az érkezés a tavalyi évben 46,7 illetőleg 41,5 %-kal csökkent.
A Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok 2015. évben 36.853 ügyet fejeztek be, ami 11,3 %-kal kevesebb, a 2014. évben befejezett ügyek számánál. Azonban a közigazgatási és munkaügyi ügyeknek, a törvényszék elsőfokú, valamint a törvényszék felszámolási és az érdemi cégügyeknek a befejezési száma növekedett, de a járásbíróságokon, valamint a törvényszék fellebbezett ügyeit tekintve kevesebb ügy fejeződött be, mint a beszámolási időszakot megelőző évben.
A bíróságokon a 2015. december 31-én folyamatban maradt ügyek száma 7.077, mely 5,2 %-kal csökkent a korábbi évhez viszonyítva, azonban a hosszabb pertartamú 2-3, és 5 éven túl folyamatban lévő ügyek befejezéseinek aránya növekedett.
A bíróságok munkáját jelentősen elősegítették az OBH tevékeny részvételével 2015-ben megvalósított informatikai fejlesztések, valamint az OBH iránymutatásai, és alkalmazásai alapján, helyi szinten továbbfejlesztett, a bírák munkaterhének arányosabb elosztását elősegítő informatikai alkalmazás is.
A törvényszék számos országos bírósági programban is tevékeny részt vállalt, melyek közül kiemelendő a bírósági közvetítés, melynek célja a peres felek gyors és mindenre kiterjedő megegyezése. A mediáció kapcsán indult 108 ügyből 66 zárult megállapodással, mely az országos átlaghoz képest kimagasló.
Országos szinten első helyen állnak a Pécsi Törvényszék és járásbíróságai azzal, hogy a „Nyitott Bíróságok” programsorozat keretében, a Baranya megyei kapcsolattartók által 2015-ben szervezett, összesen 155 programon 4532 diák vett részt, és kapott betekintést a bírósági szervezetrendszer felépítésébe, működésébe.
 
A 2012. december 1-je óta működő tanúgondozás is jelentős változáson ment keresztül a múlt évben, a járásbíróságokon is külön tanúgondozó került kijelölésre, így a megyében összesen 7 tanúgondozó működik és áll az ügyfelek rendelkezésére. A tanúgondozók 2015-ben 1287 esetben nyújtottak segítséget.
Tevékeny részt vállalt a Pécsi Törvényszék a bírák, titkárok és igazságügyi alkalmazottak képzésében is, melynek során a tavalyi évben nyolc képzést tartott Pécsi Törvényszék, részben a Pécsi Ítélőtáblával közös szervezésben, több mint 300 fő részvételével.
Dr. Rendeki Ágnes a tavalyi évet összességében pozitívan értékelve zárta le beszámolóját, melyet követően dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke a törvényszék és az ítélőtábla egyre mélyülő, a fogalmazók képzésében és az oktatás szervezésében is megnyilvánuló szoros együttműködéséről, míg dr. Handó Tünde az OBH elnöke a bíróságokat ért méltatlan támadásokról és azok kivédéséről szólt. Elismerte a Pécsi Törvényszék tevékenységét, kiemelve a Szolgáltató bíróság programban a közvetítésben, a „Nyitott Bíróságok” programban való aktív részvételt, valamint a Komlói és Mohácsi Járásbíróságok időszerű ítélkezési tevékenységét és az e területen végzett kiemelkedő munkájukért külön köszöntötte a Pécsi Törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságok dolgozóit.
Az összbírói értekezleteket megelőzően a Pécsi Ítélőtábla a Pécsi Törvényszékkel közös sajtótájékoztatót tartott, melyen dr. Makai Lajos a Pécsi Ítélőtábla elnöke, dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék elnöke mellett, dr. Handó Tünde az OBH elnöke, valamint dr. Nyakó Zsuzsanna a Nyíregyházi Törvényszék elnöke, az OBT tagja is részt vett, felszólalt és válaszolt a feltett kérdésekre.
 
Pécs, 2016. február 24.