Összbírói értekezlet a Pécsi Törvényszéken

A Pécsi Törvényszék február 23-án tartotta évértékelő összbírói értekezletét, amelyen részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói tanács tagja és dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke is.
 
Az értekezleten dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Törvényszék elnöke részletesen tájékoztatta a megjelent bírákat, bírósági titkárokat és fogalmazókat a törvényszék 2016. évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről, továbbá a kitűzött célok és intézkedések végrehajtásáról, eredményéről. 
Beszámolója során hangsúlyozta az OBH elnöke által meghirdetett Fenntartható Fejlődés Program pozitív eredményeit a befejezett, illetve folyamatban maradt ügyek statisztikájának ismertetésével. Emellett kiemelte, hogy az arányos munkateher biztosítása és a szakmai fejlődés elősegítése érdekében, a törvényszék igazgatási vezetése folyamatosan élt a kirendelés lehetőségével, amelynek következtében az időszerűségi mutatók javultak. A törvényszék elnöke részletesen kitért arra is, hogy a Jablonszky Ferenc Program és a Wagner Gyula Terv keretében, továbbá saját költségvetési forrásból a megye bíróságain látványos felújításokra és beruházásokra került sor, biztosítva ezzel a megfelelő munkakörnyezetet. Dr. Rendeki Ágnes beszámolójában kiemelte a Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok tevékenységének átláthatósága és ellenőrzésének biztosítása érdekében tett igazgatási intézkedéseket is. 
Ezt követően dr. Kalmár Éva, a Pécsi Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke ismertette a tanács 2016. évi tevékenységét. Trappné dr. Kiszely Rita, az Országos Bírói Tanács tagja az OBT munkájáról, az etikai kódex módosításáról, és A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló 7/2011. (III.4.) KIM rendelet alkalmazásával kapcsolatban elfogadott OBT állásfoglalásról tájékoztatta a megjelenteket.
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke felszólalásában kiemelte a törvényszék és az ítélőtábla eredményes együttműködését és szakmai kapcsolatát, valamint az ítélőtábla koordináló szerepét a bírák képzésében.
Végezetül dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke kiemelve az ítélkezés hatékonyságát, megköszönte a Pécsi Törvényszék és az illetékességi területén működő bíróságok valamennyi dolgozójának munkáját.
Az összbírói értekezletet megelőzően a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Ítélőtábla közös sajtótájékoztatóján dr. Rendeki Ágnes törvényszéki elnök és dr. Makai Lajos ítélőtáblai elnök mellett részt vett dr. Handó Tünde, az OBH elnöke és Trappné dr. Kiszely Rita, az OBT tagja is, akik az újságírói kérdésekre a 2016-os év eredményeit összefoglaló, rövid nyilatkozataikat követően válaszoltak.