Összbírói értekezlet a Székesfehérvári Törvényszéken

2014. április 4. napján 10,00 órai kezdettel tartotta évi rendes összbírói értekezletét a Székesfehérvári Törvényszék.

A rendezvény keretében elsőként dr. Gerber Tamás elnök a Fejér megyében dolgozó bírák előtt beszámolt a törvényszék és az illetékességi területén működő helyi bíróságok 2013. évi tevékenységéről: ügyforgalmi adatairól, az ítélkezés minőségi mutatóiról, valamint az elvégzett feladatokról és az eredményekről. Ismertette az OBH Elnöke által kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében tett lépéseket, így a törvényszéknek a tanúgondozással, a "Nyitott Bíróság" programmal és a bírósági közvetítés bevezetésével kapcsolatos eddigi tevékenységét.
 
A megjelenteket ezt követően dr. Móroczné dr. Simon Angéla, az Országos Bírói Tanács (OBT) soros elnöke tájékoztatta a Tanács eddigi tevékenységéről. Egyúttal átnyújtotta dr. Solymos Dóra, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és dr. Kollár Zoltán, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája részére az OBT által adományozott "A 10 Éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevél" elismerést.
 
 A törvényszék elnöke a kollégák előtt is gratulált dr. Káldi Zoltánné dr. Kollár Csillának, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának az OBH Elnöke által részére adományozott címzetes törvényszéki bíró címhez.
 
A rendezvény résztvevőit végül köszöntötte dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke, aki megköszönte a megyében dolgozó bírák helytállását, áldozatos munkáját. Beszámolt az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által indított, Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek eddigi eredményeiről és a bírói munka segítését célzó további elképzelésekről. Köszönetét fejezte ki továbbá dr.Turcsánné dr. Molnár Katalinnak, a Székesfehérvári Járásbíróság bírájának a bírósági közvetítés országos népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységéért.  
 
Az értekezlet zárásaként a megjelentek bepillantást nyerhettek a törvényszéknek  a "Nyitott Bíróság" program továbbfejlesztésével kapcsolatos elképzeléseibe, amely a Magyary Zoltán Szervezetfejlesztési Program keretében elnyert sikeres pályázat részeként került kidolgozásra.

Székesfehérvár, 2014. április 7.