Összbírói értekezlet a Székesfehérvári Törvényszéken

A 2015. április 16-i értekezlet előtt a törvényszék elnöke, dr. Gerber Tamás a bíróság 2014. évi működéséről, eredményeiről sajtótájékoztatót is tartott. Azon részt vett dr. Bicskei Ferenc, az Országos Bírói Tanács tagja, Makainé dr. Malkovits Judit, a Székesfehérvári Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke, valamint a törvényszék Sajtóosztályának tagjai. Makainé dr. Malkovits Judit bemutatta a sajtó képviselőinek a Bírói Tanács által alapított, Székesfehérvári Törvényszékért Emlékérem plakettjét, amelyben évente, a bírók szavazata alapján egy bíró, az igazságügyi alkalmazottak szavazata alapján pedig egy igazságügyi alkalmazott részesül.

Az összbírói értekezleten a törvényszék elnöke a bíráknak korábban megküldött írásos beszámolóból a legfontosabb mutatókat, eredményeket foglalta össze.
 Pozitívumként emelte ki, hogy 2014. augusztusában az OBH Elnöke egy további polgári bírói státuszt engedélyezett a Székesfehérvári Járásbíróságon, így 84 főre emelkedett a bírói létszám. Változatlan ugyanakkor a 23 főben engedélyezett bírósági titkári létszám, ezért kényszermegoldásként most már folyamatosan a fogalmazói álláshelyek terhére bővült a ténylegesen dolgozó titkárok száma. Így volt biztosítható, hogy a törvényszék mindkét polgári fellebbviteli tanácsa mellé beosztható legyen egy-egy titkár, valamint a titkári hatáskörbe tartozó ügyeket, illetve a végrehajtási, szabálysértési, felszámolási és civil szervezetekkel kapcsolatos ügyeket zömében titkárok intézzék, minél nagyobb arányban kiváltva ezzel a bírói közreműködést. Az engedélyezett titkári létszám és a bírósági ügyintézői státuszokat érintő létszámstop azonban azt már nem teszi lehetővé, hogy egyrészt a bírósági ügyintézők a jogszabályban biztosított ügyekben önállóan eljárhassanak, de nincs lehetőség a bírói teamek, illetve a kompetencia alapú munkavégzés, mint az emberi erőforrással való optimális gazdálkodás stratégiai cél tényleges megvalósítására sem. A belső átcsoportosítások mellett kitért a Szekszárdi és a Kaposvári Törvényszékről kirendelt bírák munkájának szükségességére is.

A törvényszék ügyforgalmi statisztikája az országos összehasonlításban ad értékelhető képet. Ehhez még említést érdemel, hogy a megyék rangsorában lakosságszámát illetően Fejér megye a 10., az egy főre jutó GDP tekintetében pedig a 4. helyet foglalja el.
2014-ben az érkezett ügyek száma alapján a Székesfehérvári Törvényszék országosan a 8. helyen áll 49.124 üggyel. Az érkezett ügyek száma a 2013. évihez viszonyítva jelentősen csökkent (annak 69,5 %-a), azonban a 2013-as évi érkezés kiugró mértékű volt, országosan is a legmagasabb, a 2012. évihez képest 168 %-os volt. A befejezett ügyek számát tekintve szintén a 8. helyet fogalja el a törvényszék, 50.246 ügyet befejezve, amely tehát meghaladja az érkezett ügyek számát.
A bírói munkateher (egy bíróra jutó ügyek havi átlagos száma) azt mutatja, hogy a helyi bíróságok munkaterhe mind a polgári, mind a büntető ügyszakban magasabb, mint az országos átlag. Ugyanez igaz a törvényszék első fokú büntető ügyszakára is. A büntető ügyszakot érintő szervezeti intézkedés, hogy a törvényszék egy büntető tanácsának rendkívüli leterheltsége miatt a törvényszék elnöke 2015. január 1-jével további egy büntető fellebbviteli tanácsot állított fel.
A törvényszék másodfokú civilisztikai ügyszakában kismértékben csökkent a fellebbezett peres ügyek száma, ugyanakkor a nemperes ügyeké – elsősorban végrehajtási fellebbezett ügyekben - lényegesen, 14 %-kal megnőtt.

A törvényszék elnökének kiemelkedő szervezeti intézkedése volt a Székesfehérvári Járásbíróságon 2014. szeptemberében felállított egységes szabálysértési csoport, ami az egész megyére kiterjedő illetékességgel intézi a meg nem fizetett pénzbírságok, helyszíni bírságok, illetve le nem dolgozott közérdekű munka büntetések elzárásra történő átváltoztatását. Az érdemi feladatokat teljes egészében titkárok látják el, az eredetileg 5 titkárral indult csoport létszáma azonban ez év februárjában 3 főre csökkent, miután 2 titkár – bírói kinevezés, határozott idejű OBH kirendelés miatt - távozott a törvényszékről.

A bíróság ítélkezési tevékenységen kívüli feladatai közül a törvényszék elnöke a közvetítői tevékenységet emelte ki, amelyben az intézmény országos szinten is élen jár. 2014. évben 172 közvetítői eljárás iránti kérelem érkezett, amelyből 112-t folytattak le, ebből 86 megállapodással fejeződött be. Mint bírósági közvetítő, kiemelkedő munkát végzett dr. Bazsó Bernadett bírósági titkár, aki országos viszonylatban is a legeredményesebben működő mediátor.
Eredményesen folytatódott a Nyitott Bíróság program is, ami egyrészt az ÁROP-1.2.18/A.-2013 szervezetfejlesztési pályázatban kidolgozott változáskezelési intézkedési terv eredménye, másrészt egy szűk titkári, fogalmazói csoportnak – élükön dr. Bukovics Judit bírósági titkárral, a program koordinátorával – köszönhető. A 2013. évihez képest a programok száma megduplázódott, és a korábbi 8 iskola helyett most már 13 kapcsolódott be a rendezvénysorozatba.
A törvényszék elnöke megköszönve a bírák és közvetve valamennyi bírósági dolgozó munkáját, értékelését azzal zárta, hogy  sikeres, eredményes évet  tudhat maga mögött a bíróság, mind a mennyiségi mutatók, mind az időszerű ítélkezés terén.

Dr. Bicskei Ferenc, az OBT tagja a bírói életpályamodellről szólt, annak célját, eddigi előkészítő szakaszait ismertetve. Mindkét fórumon felhívta a figyelmet a kontraszelekció veszélyére és kiemelte, hogy a társadalom érdeke is, hogy az igazságszolgáltatásba a legtehetségesebb, legfelkészültebb emberek kerüljenek és őket a rendszer meg is tudja tartani. Az életpálya modell tehát  arról szólna, hogy a bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak egy életen keresztül biztonságos, kiszámítható anyagi, személyi és tárgyi feltételeket teremtsen.

Makainé dr. Malkovits Judit, a törvényszék Bírói Tanácsának elnöke a Bírói Tanács munkájának összegzése mellett beszámolt a Székesfehérvári Törvényszékért Emlékérem díj alapításáról. A törvényszék bíráinak szavazata alapján elsőként dr. Matarics Erzsébet, a Székesfehérvári Járásbíróság bírája nyerte el a díjat. Az igazságügyi alkalmazottak közül Billege Lászlóné, a törvényszék elnöki titkárságának vezetője vehette át az emlékérmet.

Az értekezleten dr. Töplerné dr. Menner Judit és dr. Szente Zsolt a Székesfehérvári Járásbíróság bírái címzetes törvényszéki bírói címet tanúsító oklevelet kaptak, míg Schubertné dr. Szekeres Mónika bicskei bíró, egyben a járásbíróság elnöke, 10 éves bírói szolgálati oklevelet vett át dr. Bicskei Ferenctől.

A sajtótájékoztatóról és az összbírói értekezletről készült rövid videót itt tekinthetik meg.

Az FMH Online tudósítását az összbírói értekezletről (videóval) itt tekintheti meg.

Székesfehérvár, 2015. április 17.