Összbírói értekezlet a Szolnoki Törvényszéken

A Szolnoki Törvényszék 2015. április 21-én tartotta meg a szokásos összbírói értekezletét. A rendezvényt megelőzően a nap díszvendégei Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke, egyben az Országos Bírói Tanács képviselője és Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke, valamint Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke és Dr. Sándor Géza, a törvényszék sajtócsoportjának vezetője tartott sajtótájékoztatót. Dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék elnöke szintén díszvendégként vett részt a rendezvényen. 
 
Az összbírói értekezleten Kissné dr. Szabó Judit, a törvényszék elnöke, kivetített anyagokkal gazdagon illusztrált prezentációjában ismertette a törvényszék 2014. évi működésének mérlegét, részletesen bemutatva a megye bíróságait, a bírósági épületek állapotát, a létszámhelyzetet, majd bíróságonkénti, és ügyszakonkénti bontásban elemezte az érkezett, befejezett, és folyamatban maradt ügyek arányának alakulásán keresztül az ítélkezés időszerűségét. 
 
A járásbíróságok működésének bemutatása során kitért az időszerű ítélkezés érdekében a Szolnoki Járásbíróságon büntető ügyszakban tett igazgatási intézkedésekre, melyek eredményeként a 2013-as évhez képest 2014-ben 15%-kal nőtt a kitűzött, 12%-kal a tárgyalt peres ügyek, míg 8%-kal a tárgyalási napok száma. Utalt arra is, hogy a megyében járásbírósági szinten polgári ügyszakban a 2013-as évhez képest 2014-ben 8,5%-kal nőtt a befejezett ügyek, míg 14,8%-kal csökkent a folyamatban maradt ügyek száma. 
 
A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság számadataiból a munkaügyi szakágban folyamatban maradt ügyek 25,3%-os csökkenését emelte ki. 
 
A törvényszék működésének bemutatása során első fokon polgári ügyszakban az egy éven túli ügyek arányának, a 2013. évi 47%-ról 24%-ra történt visszaszorítását, míg másodfokon büntető ügyszakban az ügybefejezések számának 21%-os emelkedését jelölte meg pozitív eredményként. 
 
Beszámolt a képzés, a gyermekközpontú igazságszolgáltatás, a tanúgondozás, a Nyitott bíróság-program, a más törvényszékekkel és más szervekkel való kapcsolattartás, valamint a belső közösségi élet terén megtett előrelépésekről. 
 
A képzésekkel kapcsolatosan kitért arra, hogy a kollégák által gyakran látogatott központi képzések mellett, a törvényszék 2014-ben helyi szinten, az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzést, valamint informatikai képzéseket szervezett. Emellett a bírák, és igazságügyi alkalmazottak önképzéséhez a törvényszéki könyvtár állományát gazdagító szakkönyvek beszerzésével járult hozzá. 
 
A gyermekközpontú igazságszolgáltatás kapcsán, a törvényszék épületében 2014. szeptember 8-án átadott gyermekmeghallgató szobára, a tanúgondozáshoz kapcsolódóan pedig a törvényszék épületében 2014. augusztus 29-én átadott tanú váró szobára, és a jól működő tanúgondozási call centerre hívta fel a hallgatóság figyelmét. 
 
Utalt arra, hogy a törvényszék kiemelt figyelmet fordít a Nyitott bíróság-programra, melynek keretében 2014-ben a 2013. évi 16 helyett 29 rendezvény lebonyolítására került sor. A résztvevő iskolai osztályok száma is hasonló arányban emelkedett, a rendezvényeken a korábbi 430 fővel szemben 2014-ben 720 fő vett részt. 
 
Egyes rendezvények lebonyolításában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara is közreműködött, ami jól tükrözi a törvényszék más szervekkel, intézményekkel fennálló jó viszonyát.
 
A törvényéken 2014. október 10-én a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területén működő törvényszékek bírósági titkárainak részvételével megrendezett perszimulációs verseny pedig a más törvényszékekkel ápolt jó kapcsolat bizonyítéka.
 
Végezetül a prezentáció záróakkordjaként, a 2015-ös év legfontosabb feladataként az időszerű és magas minőségű ítélkezést jelölte meg. 
 
A prezentációt követően Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó, a Szolnoki Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke számolt be a törvényszék bírói tanácsának 2014. évi működéséről. A tárgyév legfontosabb feladataként a bírói pályázatok rangsorolását jelölte meg, melynek kapcsán külön köszönetet mondott Dr. Harangozó Attilának, a Szegedi Ítélőtábla elnökének az ítélőtábla által delegált tagok munkájáért. 
 
Dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke, egyben az Országos Bírói Tanács képviselője a 2014. november 4-én elfogadott és 2015. január 1-jétől hatályos Bírói Etikai Kódex céljairól, megalkotásának előkészületeiről, elfogadásáról és legfontosabb szabályairól tartott, gyakorlati példákkal színesített előadást. 
 
Dr. Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke felszólalásában üdvözölte, hogy az illetékességi területváltozás folytán a Szolnoki Törvényszék immáron a Szegedi Ítélőtábla illetékességi területéhez tartozik. Fontosnak minősítette a helyi viszonyok megismerését, és hasznosnak a törvényszéken tartott kollégiumi üléseket. Kiemelten pozitív nóvumként szólt arról, hogy a Szegedi Ítélőtáblán jelenleg a törvényszék két, az ítélőtáblára beosztott bírája ítélkezik. 
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke üdvözölte a Szolnoki Törvényszéken  2014. évben történt pozitív változásokat. Hangsúlyozta, hogy a bírósági szervezetnek időről időre, előre nem látható kihívásokkal kell megküzdenie, oly módon, hogy ezt az ügyfelek nem érezhetik meg. A 2014-es év jelentős eredményeinek nevezte a bíróságok devizahitelekkel kapcsolatos perekben elvégzett munkáját, valamint a jelentős számú szabálysértési ügy eredményes kezelését. A 2015-ös év legfontosabb feladataiként az időszerűség, a szabályozottság, és az informatikai biztonság erősítését, valamint a bírói életpálya kialakítását nevezte meg. Végezetül a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság egy, a Szolnoki Járásbíróság két, a Karcagi Járásbíróság egy bírája részére határozatlan, míg a Szolnoki Járásbíróság egy bírája részére határozott idejű bírói kinevezési okiratot, a törvényszék gyermekbarát igazságszolgáltatás, és nyitott bíróság munkacsoportjait vezető törvényszéki bíráknak, valamint a törvényszék elnökének elismerő okleveleket adott át.
 
Az összbírói értekezletet követően, a délután folyamán tartott kerekasztal beszélgetésen a megye bírái közvetlen, kötetlen légkörben beszélgethettek a díszvendégekkel a bírósági szervezetet, és az egyes bírákat érintő aktuális kérdésekről.
 
Szolnok, 2015. április 23.