Összbírói értekezlet Vas megyében

2016. március 10-én a Kőszegen megtartott összbírói értekezlet a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok 2015. évi munkáját értékelte, továbbá elhangzottak az idei évre kitűzött feladatok, célok is. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Havasiné dr. Orbán Mária a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese, az Országos Bírói Tanács tagja, valamint dr. Vízkelety Mariann az Igazságügyi Minisztérium államtitkára.
Dr. Andor Szabolcs a törvényszék elnöke részletes beszámolójában egyaránt foglalkozott az ügyforgalmi adatokkal, a szervezeti és személyzeti átalakításokkal, a bírósági beruházásokkal, és a 2016. év kihívásaival, terveivel is. A legfontosabbnak továbbra is a bíróság alkotmányos kötelezettségének teljesítését, így a független bírák magas színvonalú és időszerű ítélkezését tartotta. Ezek közül kiemelten foglalkozott az időszerűség kérdésével. A Szolgáltató Bíróság programban meghirdetett cél teljesítésében a Szombathelyi Törvényszék bíróságai és bíró kollégái csökkentették az ügyhátralékot, számos két éven túli ügy befejeződött. A magas szakmaiság vonatkozásában, ahogy a tavalyi évben, most is kiemelte, hogy az ügyeknek több mint 90%-a első fokon jogerőre emelkedik. Ez a mutató alátámasztja, hogy a megye bírái képesek olyan döntéseket hozni, amely az eljárás valamennyi résztvevője számára megnyugtatóak és elfogadhatóak. Jelentős előrelépés történt a tanúgondozás, az ügyfélközpontú ügyintézés terén. Beszámolóját ezen gondolat mentén továbbfűzte a beruházásokra, többek között például arra, hogy tanú váróterem került kialakításra a Szombathelyi Törvényszék épületében. 2015-ben nagyságrendileg 185 millió forint állt a törvényszék rendelkezésre, hogy elképzeléseit, fejlesztési terveit megvalósítsa. Az egyik legfontosabb a jelentős méretű informatikai fejlesztés volt. Kiemelte a különböző jogi hivatásrendek közötti együttműködés erősítését, a nemzetközi kapcsolatok ápolását. A 2016-os év célkitűzései összhangban a Szolgáltató Bíróság programmal továbbra is az ügyhátralék csökkentése, az időszerű ítélkezés szem előtt tartása, a meglévő jól működő programok, módszerek továbbfejlesztése.
 
Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese, az Országos Bírói Tanács tagja kiemelte a Szombathelyi és a Veszprémi Törvényszék között immár évtizedek óta fennálló szakmai és azon túlmutató jó kapcsolatot. Beszámolójában kiemelt szerepet kapott a bírói életpályamodellel foglalkozó munkacsoport tevékenységének ismertetése, az e körben történt előrelépések ismertetése a kollégákkal.
 
Dr. Havasiné dr. Orbán Mária elismeréssel szólt a minőségi ítélkezési munkáról és kiemelte, hogy a törvényszék és a Győri Ítélőtábla között folyó munka még hatékonyabbá tehető a polgári és büntető kollégiumokon belüli szorosabb együttműködéssel, szakmai véleménycserékkel. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a Szombathelyi Törvényszékről az elmúlt évben nem érkezett büntetőügyszakban olyan ítélet az ítélőtáblához, amit hatályon kívül kellett volna helyezni. Az ítélőtábla szakmai testületeiben olyan bíró kollégák is tevékenyek a Szombathelyi Törvényszék területéről, akik kiemelkedő tudásuk és szakmai színvonaluk folytán választás útján kerültek a tagok közé.
 
Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke kifejezte szakmai elismerését és értékelte a törvényszék által tett intézkedéseket a célok megvalósítása érdekében. Az összbírói értekezlet helyszíne a Kőszegi Járásbíróság, - Ottlik Gézára emlékezve - „bíróság a határon”, jegyezte meg. Azonban a Szombathelyi Törvényszék és az itt működő járásbíróságok szakmai munkája olyan, mintha az ország közepe lennének. Elnök úr által is említett kimagasló jogerőre emelkedés kapcsán arra jutott, hogy valószínűleg ezen a vidéken nem csak az állampolgárokban, hanem a bírákban is erős az igazságérzet, ami a tárgyalóteremben és az ítéletekben összetalálkozik. Ez azonban azért is lehet így, mert a bíróságnak igazi tekintélye van. Kitért az életpályamodellre is, e körben azonban arra helyezte a hangsúlyt, hogy már a fogalmazói álláshelyek kiírásakor arra kell törekedni, hogy valódi lehetőséget kínáljon a bíróság. Nem csak pénzben mérten, hanem előremenetelben, fejlődésben is jövőt kell adjon a bíróság. Meg kell tartani a helyi erőket, Szombathelyen most is kettő fogalmazói álláshely került kiírásra 2016. március 16-i határidővel.
 
Szombathely, 2016. március 10.