Összbírói értekezletet tartott a Budapest Környéki Törvényszék

A megújulás jegyében telt az elmúlt év a Budapest Környéki Törvényszéken – mondta el az összbírói értekezleten tartott tájékoztatója felvezetéseként dr. Hilbert Edit.

A 2014. április 29-én tartott összbírói értekezleten részt vettek a Budapest Környéki Törvényszék bírái, valamint dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Hilbert Edit, a törvényszék elnöke és dr. Erdődi Ágnes, a Budapest Környéki Törvényszék Bírói Tanácsának elnöke.

A Budapest Környéki Törvényszék 2013. évi tevékenységéről a törvényszék elnöki tisztségét 2013. január 15-től betöltő dr. Hilbert Edit adott tájékoztatót, mely kimerítő alapossággal részletezi a törvényszék elmúlt évi tevékenységét és mutatja be a jellemző adatokat. A törvényszék működését meghatározó legfőbb területekről, így a bírók és az igazságügyi alkalmazottak munkaterhéről, munkavégzésük tárgyi feltételeiről, a bíróságok ügyforgalmi helyzetéről és a törvényszék gazdálkodási helyzetéről.

A Budapest Környéki Törvényszék illetékessége Pest megye területére terjed ki, ebből kifolyólag a bírák és igazságügyi alkalmazottak munkaterhe is jelentős. A 2013-as évben összesen 189 000 ügy érkezett, mintegy 185 000 ügyet fejeztek be a Pest megyei bírák, a folyamatban maradt ügyek száma pedig mintegy 47 000 db.

Az országos statisztikai számadatokból látszik, hogy a Budapest Környéki Törvényszék járásbíróságain, a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, valamint a törvényszék másodfokú ügyszakában az egy bíróra, illetve tanácsra eső folyamatos ügyek száma meghaladja az országos átlagot. Csak érdekességképpen: az országban tavaly a bíróságokra érkezett ügyek 11,7 %-át a Budapest Környéki Törvényszék tárgyalta.

A járásbíróságok vonatkozásban polgári ügyszakra megállapítható, hogy az egy tanácsra eső érkezések, befejezések és folyamatban maradt ügyek számát tekintve – a tavalyi évhez hasonlóan idén is - országosan első helyen áll.

A Budapest Környéki Törvényszékre több mint 55 000 üggyel érkezett több, mint 2012-ben, az idén 57 000 üggyel többet is fejeztek be a bírák.

A Törvényszék elnökének tájékoztatása szerint az elmúlt évben a szabálysértési ügyek is komoly fejtörést okoztak a járásbíróságoknak, viszont a Budakörnyéki Járásbíróság központi szabálysértési bírósággá történt kijelölése jelentős munkaterhet vett le ezen bíróságokról.

Elmondta, hogy emberfeletti teljesítménynek tekinti a Cégbíróság 2013. évi életét meghatározó 91.050 kezdeményezett cégeljárás lefolytatását. A korábbi két év 50.000-es ügyérkezéséhez képest kiemelkedő érkezés miatti ügyhátralékot 2013 októberéig dolgozták fel úgy, hogy minden eljárásban szem előtt tartották a cégnyilvánosság közhitelességének védelmét.

A Cégbíróság egyre növekvő munkaterhét az érkezési ügyszámok önmagukban tükrözik: a törvényességi (Cgt.) ügyérkezés növekedése olyan drasztikus volt már 2011. 2012. években, hogy az a rendelkezésre álló erőforrások növelésével, a bírói és tisztviselői létszámok rendezésével sem volt kezelhető. 2012. év végén folyamatban maradt Cgt. ügyek száma: 6382

Ehhez az ügyhátralékhoz csatlakozott a 2013. évi új cgt. érkezés, amely változatlanul kétszerese volt a 2010. évi érkezésnek.

A gyermekközpontú igazságszolgáltatás érdekében tett intézkedések

„A Budapest Környéki Törvényszék központi épületében gyermekbarát szobát alakítottunk ki, amelyet a kiskorú gyermekek meghallgatása során a polgári ügyszak is igénybe tud venni. Egyéb esetekben a bírák egyedileg keresik meg annak lehetőségét, hogy a Pp. és Csjt. szabályainak megtartása mellett a gyermekek pl. ne a tárgyalóban, hanem barátságosabb környezetben hallgassák meg. „

2013 júniusában készült el a Budapest Környéki Törvényszék központi épületében a gyermekbarát meghallgatószoba, amely kialakításának apropóját egy, jelenleg a törvényszék Büntető Kollégiumában első fokon folyamatban lévő, kiskorúak sérelmére elkövetett cselekmények miatti büntetőügy adta.

A szoba átadását követően a Büntető Kollégium javaslatot tett a szoba használatára, valamint 2014. január hó 1. napját követően a nyomozási bírói kijelölések akként módosultak, hogy a törvényszék illetékességi területén a kiskorúak nyomozati kihallgatásait   –   ezen szoba használatával   –   csak és kizárólag a Budakörnyéki Járásbíróság bírái, elsődlegesen két személy végzi.

A Nyitott Bíróság program tárgyévi főbb eseményei

„A 2013/14-es tanév kezdetén a törvényszék korábban meglévő kapcsolatait felelevenítve szólítottuk meg újra levélben az iskolákat, és hívtuk össze a 2013-ban már jelentkezett előadókat személyes találkozóra is.”

Már ősszel, az első két tanítási hónapban 1000 diák részvételével indult be a program, melyben jelenleg 29 iskola szerepel állandó résztvevőként. A programok száma a 2013 tavaszi ceglédi kiegyensúlyozott előadássorozat után a tanév kezdetén megemelkedett, majd az iskolák tanítási rendjével harmonizáló módon beállt egyfajta ritmusra. Az elmúlt évben 2013. december 31-ig összesen 53 alkalommal vettek részt a bírák, titkárok a Nyitott Bíróság valamilyen programjában.

Budapesten kívül 10 különböző Pest megyei településen szerveztünk-szervezünk programokat a középiskolásoknak, a következő helyszíneken volt már legalább egy Nyitott Bíróság esemény, de az érintett járásbíróságok többségénél folyamatos a szervezés: Budakalász, Budaörs, Cegléd, Dabas, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Monor, Szentendre, Vác.

A folyamatban lévő projektek kapcsán a Törvényszék elnöke kitért a Városligeti fasori beruházásra, ahol a Budapest Környéki Törvényszék új épületegyüttese épül majd fel, illetve a Budapest Környéki Törvényszék több szervezeti egységét is érintő költözésre. Több, a BKT-hoz tartozó szervezeti egység költözik 2014. nyarán az M3 épületbe, ahol egyrészt korszerűbb munkakörnyezet alakítható ki, másrészt az ügyfelek számára is egyszerűsödik az ügyintézés.

A Törvényszékhez tartozó több járásbíróságon is folytak-folynak felújítási, javítási munkálatok, az egyik legkomolyabb változás ezek közül a Ceglédi Járásbíróság átépítése.

Budapest, 2014. április 29.