Polgári Igazságszolgáltatás Napja Gyulán

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából idén is lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők jobban megismerjék a polgári igazságszolgáltatás működését, a jogérvényesítési lehetőségeiket, az állampolgári jogaikat és kötelezettségeiket, valamint a bírósági szervezetrendszer felépítését. 
 
Ennek keretében 2014. október 15. és 18. között valamennyi Békés megye területén működő bíróságot meglátogathatták az érdeklődők, és részt vehettek a bíróság által szervezett programokon. Ez egyúttal alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők a polgári igazságszolgáltatás olyan speciális területeibe is bepillantást nyerjenek, mint a Gyulai Törvényszék Cégbíróságának tevékenysége, működése.
 
Az egyes bíróságokon az érdeklődők megtekinthették a bíróságok épületét és a tárgyalótermeket, a bírósági szervezetrendszerrel, a jogászi hivatással kapcsolatban jogismereti előadásokon vettek részt, és jogvégzett előadóknak tehették fel az esetlegesen felmerült kérdéseiket. Egyes bíróságokon sor került a bírósági tárgyalások szemléltetésére és a helyes tárgyalótermi viselkedés elsajátítására ún. perszimuláció keretében, melynek során a csoportok vállalkozó kedvű tagjai egy kitalált perbeli szituációban szereplő felek pozíciójába helyezkedhettek.
 
A program népszerűségét jól mutatja, hogy a négy nap leforgása alatt közel hatszázan látogattak el valamely lakóhelyükhöz közeli bíróságra. A rendezvényt elsősorban középiskolások számára hirdette meg a bíróság tekintettel arra, hogy a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napjának egyik célkitűzése, hogy a fiatalok jogtudatos állampolgárokká váljanak, és a bíróságok tevékenységét ne kizárólag a büntetőügyekkel kapcsolják össze, hanem tudatosuljon bennük, hogy a polgári jog által biztosított jogaik is átszövik életüket.
 
Gyula, 2014. október 30.