Polgári jogi oktatás a tatai Eötvös József Gimnáziumban

2015. március 25-én és 2015. április 29-én osztályfőnöki óra keretében a tatai Eötvös József Gimnázium 11/D osztályában tartott „Polgári Jogi Alapismeretek” címmel oktatást dr. Fülöp Judit a Tatai Járásbíróság polgári bírája. 
 
Az előadások alkalmával a jogrendszer, jogágak és a bírósági szervezetrendszer rövid ismertetése után a polgári jog több része is bemutatásra került. Így szó esett a szülői felügyelet és a tartásdíj kérdéséről, a személyiségi jogokról, ezen belül a képmáshoz való jogról, a szerződések megkötéséhez szükséges cselekvőképességről, a szerződések alakiságáról, és azok érvényesítéséről. 
 
A diákok számára a joganyagot hozzájuk közel álló gyakorlati példák tették emészthetővé, melyekből többek között megtudhatták, hogy mit tehetnek, ha engedélyük nélkül készítenek róluk fényképet, ha hibás terméket vásárolnak, ha nem kapják vissza a kölcsön adott pénzüket, hogyan, kivel lehet megkötni egy szerződést, mikor lesz valaki tulajdonos ingatlan és mikor gépjármű vásárlása esetén, és milyen jogaik vannak a továbbtanulásukat vagy tartásukat illetően. 
 
Az előadások zárásaként a diákok tájékoztatást kaptak arról, hova fordulhatnak ingyenes jogi tanácsadásért, jogi képviseletért, vagy adott esetben bűncselekmény áldozataként azonnali pénzügyi segítségért, kiemelve e körben a bíróságokon működő panasznap intézményét, és a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat elérhetőségét.
 
A második előadást követően a jelenlévő 31 diák anonim módon kérdőívet töltött ki, melyben véleményt mondhattak az előadás tartalmáról, az előadóról, megjelölve, hogy mi az a jogterület, ami leginkább megfogta őket és milyen további jogág, jogterület iránt érdeklődnének, valamint, hogy részt vennének- e bírósági tárgyaláson. 
 
A diákok szinte mindegyike hasznosnak és érdekesnek találta az előadásokat, kiemelve, hogy leginkább a konkrét, gyakorlati, életszerű példák tetszettek számukra. Magas pontszámmal értékelték az előadó felkészültségét, előadásmódját. A legtöbb diákot a személyiségi jogok témaköre, valamint a szerződések világa fogott meg, és további ismereteket a bírósági eljárások, perek főbb szabályai, valamint a tulajdonjog és a szerződések joga tárgykörében szereznének. A résztvevők kisebb hányada ugyanakkor további jogi témát nem jelölt meg, mely köszönhető annak is, hogy matematika tagozatos osztályként nem készülnek jogi pályára. Bírósági tárgyaláson hallgatóságként a diákok fele venne részt szívesen. 
 
Tata, 2015. május 5.