Polgári jogi szeminárium az ERA Civil Justice Programme keretében

2014. február 13-14-én a Magyar Igazságügyi Akadémián tartották meg a MIA és az Európai Jogakadémia (ERA) közös szemináriumát, amelynek címe: ROME I & ROME II; A szerződéses és nem-szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jog.
 
Matusik Tamás, a MIA Nemezetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője megnyitó beszédében a V4-es együttműködés fontosságát hangsúlyozta, és kiemelte, hogy a hasonló nemzetközi képzések nemcsak a résztvevők szakmai tudásának elmélyítése szempontjából fontosak, hanem kiváló lehetőséget nyújtanak a bírák és titkárok számára arra is, hogy megismerkedjenek más uniós országokban hasonló területen dolgozó kollégáikkal.
 
Az angol nyelven tartott előadásokon és worshopokon összesen 54 bíró és bírósági titkár vett rész, ebből 22 fő hazánk, 4 fő Szlovákia, 12 fő Lengyelország és 11 fő Csehország képviseletében. Az előadásokat brit, cseh és lengyel bírók tartották, valamint dr. Szabó Csilla polgári ügyszakos bíró a Fővárosi Törvényszékről.