Rész-kollégiumi ülést tartott az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

2014. március 7. napján a Szegedi Törvényszéken tartotta rész-kollégiumi ülését az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium munkaügyi szakága.

Az ülésre érkezőket dr. Cséffán József kollégiumvezető köszöntötte, aki köszöntőjében megemlékezett a nemrégiben elhunyt Dr. Radnay József professzor úrról, méltatva a hazai munkajog területén végzett munkásságát és elévülhetetlen érdemeit.

A rész-kollégiumi ülés fő témája a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári törvénykönyv munkajogi aspektusainak feltárása volt, amelynek keretében a jelenlévők előadást hallgathattak meg dr. Szeghő Katalintól, a Szegedi Ítélőtábla tanácselnökétől a személyiségi jogok rendszere, illetve a személyiségi jogok megsértésének szankciói a munkaviszonyban címmel, valamint dr. Komáromi Zoltántól, a Szegedi Törvényszék tanácselnökétől az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályának és közös szabályainak alkalmazása a munkajogi kártérítési felelősség körében címmel.

A rész-kollégium ezt követően foglalkozott a munkajogi ítélkezés időszerű kérdéseivel, így a pertárgyérték meghatározásával, a kárenyhítési kötelezettséggel összefüggő bizonyítási kérdésekkel, a keresetlevél és annak hiánypótlása -, a szabadságmegváltás -, illetve a permegszüntetés régiós gyakorlatával.

Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium soron következő rendezvénye keretében 2 napos képzés kerül megrendezésre határozott időre kinevezett közigazgatási bírák számára Debrecenben.