Sikeres a bírósági közvetítés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

A bírósági közvetítés olyan alternatív vitarendezési eljárás, amelynek célja, hogy a bíróság előtt folyamatban lévő peres illetőleg nem peres eljárásban egymással szemben álló felek kölcsönös megegyezéssel zárják le a vitájukat, amihez egy semleges, a vitában nem érintett, illetőleg érdekelt pártatlan harmadik személy ún. bírósági közvetítő nyújt számukra segítséget. 
 
Szülői felügyeleti jog rendezése iránti perekben a bíróság kötelezheti a feleket arra, hogy az eljárásban részt vegyenek, míg családjogi, kötelmi jogi, birtok- és szomszédjogi, valamint munkaügyi perekben a felek maguk is kérhetik, hogy a bíróság utalja közvetítői eljárásra ügyüket. 
 
A térítésmentesen igénybe vehető bírósági közvetítői eljárás előnyei elvitathatatlanok. A felek bírósági épületben, de a tárgyalóterminél jóval meghittebb környezetben, időkorlát nélkül vitathatják meg a közöttük vitás kérdéseket, sérelmeiket, ami nagyban hozzájárulhat a kialakult konfliktus feloldásához. Abban az esetben pedig, ha a közvetítői eljárásban megegyezésre jutnak, a bírósági közvetítő megállapodásukat írásba foglalja, ami alapján a perben egyezséget köthetnek, jelentős időt és pénzt spórolva meg maguknak és a bíróságnak egyaránt. 
 
A bírósági közvetői eljárás országszerte egyre népszerűbb: a bírák egyre nagyobb számban utalják közvetítői eljárásra a szülői felügyeleti jog rendezése iránt indult ügyeket és időről időre nő azon peres felek száma is, akik önszántukból, maguk választják ezen hasznos és hatékony alternatív vitarendezési megoldást.
 
A bírósági közvetítés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében már közel hároméves múltra tekint vissza. Jelenleg négy bírósági közvetítő Deméné dr. Demeter Judit, dr. Gedei Hajnalka, dr. Mikola Rita és dr. Molnár Klára bírósági titkárok látják el a bírósági közvetítői feladatokat. A Szolnoki Törvényszék Szolnoki Járásbíróságnak illetőleg a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak is otthont adó épületében, valamint a Jászberényi Járásbíróságon kifejezetten erre a célra kialakított mediációs helyiségek működnek. A megyében a meginduló és a felek megállapodásával záruló eljárások száma egyaránt folyamatos emelkedést mutat. Az elmúlt három év alatt volt példa arra, hogy egész családok életét megkeserítő, többéves pereskedést eredményező családi konfliktusok kerültek feloldásra mediációs helyiségeinkben, ahogyan arra is, hogy teljesen elmérgesedett viszonyban lévő cégvezetők jutottak megállapodásra egymással, amelyek mindenképpen sikertörténetnek tekinthetők.
 
Fontos azonban kiemelni, hogy minden bírósági közvetítői eljárásban született megállapodás sikertörténet, ugyanis az ezeken nyugvó perbeli egyezségek nem csupán mindkét peres fél számára elfogadható módon rendezik a jogvitát, de jellemzően a felek között fennállt konfliktus teljes feloldásával járnak együtt. A közvetítői eljárás emellett a fennálló konfliktus gyökerének felszínre hozatalával, a konfliktus enyhítésével és az álláspontok közelítésével akkor is pozitívan hat a folyamatban lévő per későbbi szakaszaira, ha nem a felek megállapodásával zárul.