Sikeres a „Szolgáltató bíróságokért!” program a Nyíregyházi Törvényszéken

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. június 23-án meghirdetett „Szolgáltató bíróságokért!”című tízpontos program célja a bíróságok iránti bizalom erősítése, az ügyfél elégedettség és az ítélkezés hatékonyságának növelése, valamint a kettő évnél hosszabb pertartamú ügyek számának az összes folyamatban lévő ügy számához képest 20%-al való csökkentése volt. 
 
A bírák önkéntes vállalásokat tettek az ilyen ügyek minél hamarabb történő befejezésére a program időtartama alatt. Az időszerűség, és az elhúzódó ügyek számának csökkentésére irányuló erőfeszítéseik mellett a bírák az időközben két éven túlivá váló folyamatban lévő ügyeiket is soron kívül intézték. 
 
A meghirdetett célok megvalósulása érdekében a bírák a kötelezően előírt tárgyalási napokat meghaladóan további tárgyalási napokat is tűztek a hatékonyság növelése érdekében.
 
A megtett intézkedések jelentős eredményeket hoztak. A Nyíregyházi Törvényszéken a 2015. május 31-én folyamatban lévő két éven túli 313 ügyből a program 2016. március 31. napján történt lezárásakor 190 ügy maradt folyamatban, mely a hosszabb pertartamú ügyek 39,3 %-os csökkentését jelenti. 
 
A törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok ezen túl a fenti mennyiséget meghaladóan, több mint 600 „elöregedett” ügyet fejeztek be eredményesen 2015. május 31. és 2016. március 31. között. 
 
A program lezárását követően is kiemelt figyelmet fordít a Nyíregyházi Törvényszék arra, hogy a minél hatékonyabb és időszerűbb ítélkezés valósuljon meg a törvényszék valamennyi bíróságán. 
 
Nyíregyháza, 2016. április 12.