Sikeresen működik a Nyitott Bíróságok program a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon

Egyre sikeresebbek a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróságon a Nyitott Bíróságok program eseményei, így azok a rendkívüli osztályfőnöki órák is, amelyeken a diákok bepillantást nyerhetnek a bíróságok működésébe, és a meghívott bíráktól választ kapnak az őket érintő, érdeklő jogi kérdésekre. Az érdeklődést az is jelzi, hogy több esetben a sikeres osztályfőnöki óra után máris visszahívást kaptak az előadók az iskola egy másik osztályába.

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság eddig számos lépést tett az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben elindított „Nyitott Bíróságok” programjának megvalósítása érdekében. A sikeres előadások és tárgyaláslátogatások révén a bíróság igyekszik minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani a diákoknak. A program népszerűsítése végett Trappné dr. Kiszely Rita, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnökhelyettese 2013. október 1-jén levelében tájékoztatta a bíróság illetékességi területén lévő valamennyi középiskolát az együttműködés lehetőségéről. Dr. Nadabán Ferenc Sándor, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnöke, Trappné dr. Kiszely Rita, a bíróság elnökhelyettese, továbbá dr. Endrédy Zoltán, dr. Hegedűs Emőke, dr. Györkös Zoltán bírók és dr. Malik Gábor bírósági fogalmazó „osztályfőnöki órái” nagy sikerrel, vidám hangulatban zajlottak.

A bíróság munkatársai 2013 áprilisában a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskolában, a Károlyi Gáspár Gimnáziumban és a Vass Lajos Általános Iskolában tartottak foglalkozást. A bírák 2013. november 18-án és 24-én a Bornemissza Péter Gimnázium és Általános Iskola, 2013. december 9-én a Vass Lajos Általános Iskola, 2014. február 10-én pedig a Darus utcai Általános Iskola diákjainak tartottak előadást.

A Nyitott Bíróságok program keretében a rendkívüli osztályfőnöki órák megtartására az iskolák és a kerületi bíróság épületében egyaránt lehetőség van. Amennyiben a középiskolás csoportok a bíróság épületét választják, úgy ott a diákoknak lehetőségük van arra, hogy kipróbálják milyen a bírói pulpitus mögött  ülni, felpróbálhatják a bírói talárt, illetve betekinthetnek a fogvatartottak őrzésére szolgáló helyiségbe. Amennyiben igénylik, úgy szerepjátékot is játszhatnak; a diákok egy előre megírt tematika alapján letárgyalják egy mese – pld. Lúdas Matyi, Jancsi és Juliska – történetét. Így közülük kerülnek ki  a vádlottak, ügyvédek, az ügyész, a bíró és a tanúk. A tárgyalás végén, a bíró a diákok álláspontjának megfelelően meghozza az ítéletet.

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság munkatársai a rendkívüli osztályfőnöki órákon tájékoztatták a középiskolásokat a legalapvetőbb jogi ismeretekről, a bíró függetlenségéről, de arról is beszélnek, hogy miként épül fel a bíróság, kinek mi a feladata, illetve szólnak a büntető, polgári és közigazgatási perekkel kapcsolatos tudnivalókról is. Ezen túlmenően nagy hangsúlyt fektettek a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkori bűnözés problémájára. Felhívták a figyelmet az internetes és a kábítószeres bűncselekmények veszélyeire, valamint segítettek eligazodni a diákokat megillető jogok útvesztőiben, és kitértek a majdani kezdő munkavállalóként őket érintő kérdésekre is. A kötetlen beszélgetés keretében pedig sor került az őket érdeklő bírósággal kapcsolatos kérdéseik megválaszolására is.

Budapest, 2014. március 10.