Sikeresen vizsgázott a Szegedi Törvényszék 2013. II. negyedévében az Ügyfélelégedettégi lapok tapasztalai szerint

A Szegedi Törvényszéken és annak illetékességi területén működő valamennyi járásbíróságokon, valamint a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon 2013. április hónap 15. napjától – a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásokról szóló 10/2012.(VI.15.) OBH sz. utasítás 13. § (2) bekezdése alapján – bevezetésre kerültek az ügyfélelégedettségi lapok, biztosítva az ügyfelek számára, hogy az őket érintő ügyintézéssel, az épületek rendjével összefüggésben véleményt nyilváníthassanak.

A Szegedi Törvényszék első alkalommal értékelte a 2013. II. negyedévben a 2013. április 15., valamint 2013. július 15. napja között beérkezett ügyfélelégedettségi véleményeket. A Szegedi Törvényszéken, valamint az illetékességi területén működő jaárásbíróságokon és a Szegedi és Munkaügyi Bíróságon mindösszesen 458 darab ügyfélelégedettségi lap került kitöltésre és kiértékelésre.

Az ügyfélelégedettségi lapon 7 kérdésre adhattak kiválótól elégtelen osztályzatot az ügyfelek, míg egy kérdésnél lehetőségük volt önállóan leírni véleményüket.

Az ügyfélelégedettségi lap az alábbi kérdéseket tartalmazza:
1.    A beléptető/biztonsági szolgálat eljárása
2.    Az épületben való tájékozódási lehetőség
3.    A bíróságokon elhelyezett tájékoztató táblák, tájékoztatók megfelelősége
4.    A kezelőirodai kiszolgálás minősége
5.    A kezelőirodai kiszolgálás időszerűsége
6.    Az épület rendje, tisztasága
7.    Az esélyegyenlőség biztosítása céljából tett intézkedések és az ezzel összefüggő eljárási jogok érvényesülése
8.    Egyéb szöveges megjegyzés

A válaszadók a Szegedi Törvényszék és illetékességi területén működő járásbíróságon, valamit a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon ügyfélelégedettségi lapot kitöltők a beléptető/biztonsági szolgálat eljárását a válaszadók 58,68 %-a kiválóra, míg 32,19 %-a jóra értékelte. Az épületben való tájékozódási lehetőségeket az ügyfélelégedettségi lapot kitöltők 41,59 %-a kiválóra, míg 43,41 %-a jóra értékelte. A bíróságon elhelyezett tájékoztató táblák tájékoztatók megfelelősége 37,74 %-ban kiváló, míg 45,75 %-ban jó minősítést ért el. A kezelőirodák kiszolgálásának minőségét a válaszadók 81 %-a kiválóra, míg 13,10 %-a jóra értékelte. A kiszolgálás időszerűségét a válaszadók 70,47 %-a értékelte kiválóra, míg  24,57 %-a jóra. Az épület rendje és tisztasága terén a válaszolók 46,22 %-a kiváló minősítést, míg 43,02 %-a jó minősítést adott, végül az esélyegyenlőség biztosítása céljából tett intézkedések és az ezzel összefüggő eljárási jogok érvényesülése tekintetében a válaszolók 44,39 %-a a Szegedi Törvényszék teljesítményét kiválóra, míg 38,50 %-a jóra értékelte.

Összességében a kitöltött ügyfélelégedettségi lapok eredménye alapján a Szegedi Törvényszék a feltett 7 kérdés mindegyike tekintetébe 80 % feletti kiváló vagy jó teljesítményt mutatott.

Külön kiemelést érdemel, hogy azon területeken, amelyek a bíróságon dolgozó munkatársak hozzáállásán múlik, úgy, mint a beléptető/biztonsági szolgálat eljárása, a kezelőirodák kiszolgálásának minősége és a kiszolgálás időszerűsége tekintetében a Szegedi Törvényszék összességében mindhárom kérdés tekintetében 90 %-ban kiváló vagy jó minősítést szerzett.

A Szegedi Törvényszék a jövőben is elkötelezett az állampolgárok és az ügyfelek igényeit kiszolgáló minőségi szolgáltatás nyújtása mellett.

Az ügyfelek által önállóan megfogalmazható észrevételek között számos olyan került megfogalmazásra, amelyek elsősorban infrastrukturális jellegű hiányosságokra mutatnak rá, ezeket - az épületek adta speciális sajátosságok, valamint a rendelkezésre álló szűkös anyagi keretek mellett - a törvényszék vezetése a jövőben is elkötelezetten igyekszik javítani.

A Szegedi Törvényszéken az ítélkezési szünet időtartama alatt is, illetőleg azt követően is folyamatosan elérhetőek az ügyfélelégedettségi lapok, amelyeket az állampolgárok anonim módon tölthetnek ki.

Az így beérkező eredményeket és véleményeket a Szegedi Törvényszék vezetése havi összegzést követően negyedévente értékel és az abból levonható következtetések és tapasztalatok alapján igyekszik javítani a bírósághoz forduló ügyfelek elégedettségét.

Szeged, 2013. augusztus 12. napja