Sikerrel zárult a kiberbűnözéssel foglalkozó nemzetközi szeminárium sorozat első állomása a Magyar Igazságügyi Akadémián

Az internethez kapcsolódó pénzmosás kezelésének jogi és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó rendezvénynek az Országos Bírósági Hivatal a Magyar Igazságügyi Akadémián adott otthont 2016. március 3-4. napjain. A szeminárium résztvevőit Dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese, és Laviero Buono, az Európai Jogakadémia (ERA) büntetőjogi szekciójának vezetője köszöntötte.

A kétnapos esemény első napján az észt, francia, görög, holland, lengyel, magyar és portugál résztvevők számos érdekes előadást hallgathattak meg, az internetes pénzmosás technikai kérdéseiről és a hozzá kapcsolódó jogi kihívásokról, a nemzetközi és európai nyomozást és eljárást segítő jogi eszközökről, megismerve a magán- és a bankszektor nézőpontját, főleg a bűnmegelőzési technikákra fókuszálva. A felsorolt témákban külföldi – angol, bolgár, cseh, lengyel, német és orosz – szakértők adtak elő, megosztva a nemzeti tapasztalatokat és bemutatva a jó gyakorlatokat is.

A bevezető előadást Albena Spasova, a szófiai Nemzetközi Kiber-nyomozási Akadémia elnöke tartotta az internetes pénzmosás működésével kapcsolatos technikai kérdések és nemzetközi nyomozások koordinációja során felmerülő jogi kihívások témakörét elemezve. Albena Spasova-val készült interjú elérhetőek a hivatkozásra kattintva.

A program második részének előadójaként Cai Rüffer, a Frankfurti Ügyészség Kiberbűnözési Osztályának ügyésze a kiber-pénzmosások kapcsán folytatott nyomozások és büntetőeljárások tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, a nemzetközi és európai jogi instrumentumok nyújtotta lehetőségekre és a gyakorlati alkalmazásuk során felmerülő kérdésekre koncentrálva.

A szakmai program fontos részét képezte a magánszektor tapasztalatainak megosztása, melynek keretében elsőként Liviu Chirita, a PricewaterhouseCoopers (PwC) pénzügyi bűncselekményekre szakosodott prágai tanácsadója és vezető menedzsere foglalta össze a mindennapi munkavégzése során, az internetes kereskedelem jelentős piaci szereplőinek vizsgálata eredményeként levont következtetéseit. Ezt követően Dave O’Reilly, dublini pénzügyi kiberbűnözési elemző a bankszektor nézőpontjából világított rá a bűncselekményből származó pénzekkel kapcsolatos internetes műveletek megelőzésének, feltárásának rendszerére, technikai megoldásaira.

A képzés első napját Graham Butler, a londoni Bitek International elnöke és vezérigazgatója előadása zárta, aki a digitális pénzmosás kapcsán az internetes kereskedelem első számú piaci szereplőinek jelentőségét, szerepvállalásuk kritikáját megfogalmazva, s a magánszektor és a bűnüldözés-igazságszolgáltatás közötti együttműködés fokozásának szükségességét hangsúlyozta, miközben statisztikai adatok és a részvételével elvégzett nyomozások tapasztalatainak feltárásával mutatott rá e bűnözési forma sajátosságaira, fokozódó veszélyeire.

A szeminárium második napján kiemelt figyelmet kapott az internetes bűnözés témája, illetve az illegális kereskedelem és az ezek ellen való hatékony fellépési módok bemutatása.

Tatiana Tropina, a freiburgi Max Planck Intézet kutatója a kiberbűnözés – elsősorban a pénzügyi tárgyú bűncselekmények – kapcsán rendelkezésre álló nemzetközi jogi eszközöket mutatta be, részletesen elemezve, s komoly kritika alá vetve a nemzetközi szervezetek e téren betöltött szerepét.

A magyar előadók – Krepsz Balázs pénzügyőr százados, a NAV Központi Nyomozó Főosztály Információ-technológiai Osztályának vezetője, és Matyi Ádám rendőr hadnagy, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatal munkatársa – előadásukban az interneten történő pénzáramlások felderítéséhez kapcsolódó hazai tapasztalatokat és eszközöket osztották meg a résztvevőkkel.

Krepsz Balázs előadása keretében a pénzügyi, gazdasági bűnözéssel szembeni küzdelem területén a NAV szerepét, továbbá osztályának ezen a téren folytatott nyomozásainak konkrét tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, továbbá kitért az internetes nyomozások során alkalmazható speciális nyomozási technikákra. Kiemelve a hagyományos felderítés/nyomozás és a kibertérben rejlő információk feltalálása érdekében végzett tevékenységek közötti szoros funkcionális összefüggéseket, zárásként pedig a NAV munkatársai által egy szerverteremben foganatosított házkutatásról készült videofelvétel levetítése közben a látottakat részletezve kitért a megtalált majd lefoglalt szerverek bűnjelkénti kezelésének sajátosságaira.

Matyi Ádám az NNI bűnüldözésben betöltött szerepéről és a vagyonvisszaszerzés funkciójáról beszélt röviden előadásában, majd részletesen kifejtette az ennek során az osztályuk által folytatott műveletek keretében alkalmazott, az interneten fellelhető információk megszerzésével, rögzítésével kapcsolatos technikai, kriminalisztikai eszközöket, elsődlegesen a nyílt, szabadon hozzáférhető információkra koncentrálva (OSINT – Open Source Intellligence), s a sikerrel lefolytatott konkrét eljárások tapasztalatait, tervezését, menetét is bemutatva. A Krepsz Balázzsal és Matyi Ádámmal készült interjúk elérhetőek a hivatkozásra kattintva.

Dr. Somogyi Zoltán, a Győri Törvényszék bírája az internetes pénzmosással kapcsolatos ügyekben történő nyomozás eszközeit és nehézségeit tárgyaló szekció levezető elnökeként vett részt az eseményen. A Dr. Somogyi Zoltánnal készült interjú elérhető a hivatkozásra kattintva.

A sokszínű szakmai program mellett a résztvevők az Uzonyi Ferenc festőművész műveiből nyílt tárlatot is megtekintették a Magyar Igazságügyi Akadémián.

A szeminárium tematikája – benne az előadók letölthető ppt-ivel –, valamint az eseményhez kapcsolódó képgaléria elérhető a hivatkozásokra kattintva.

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága (Justice DG) által a 2014-2020-as időszakra kiírt pályázat keretében az Országos Bírósági Hivatal a németországi székhelyű Európai Jogakadémia (ERA) partnereként szervezte meg az online bűnözéssel foglalkozó nemzetközi szeminárium sorozat első, budapesti állomását.

A szeminárium sorozat további állomásai és témái:

2016. május 24-25.

Madrid

Hitelkártyacsalásokkal kapcsolatos jogi kihívások

 

2016. november 10-11.

Lisszabon

Az interneten elkövetett bűncselekmények kapcsán lefolytatott nyomozás speciális eszközei

 

2017. április

Krakkó

Gyermekek szexuális kihasználása (soliciting) az interneten

 

2017. június

Trier

Online nyomozások lefolytatása – kihívások bírák, ügyészek és védőügyvédek számára