Sikerrel zárultak az OBH új Polgári perrendtartásra és Közigazgatási perrendtartásra felkészítő projektjei

Eredményesen, minden kitűzött feladatot elvégezve zárultak le az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke által 2017 elején életre hívott, az új Polgári perrendtartásra és a Közigazgatási perrendtartásra történő bírósági felkészülést megvalósító eljárásjogi kódex projektek.
 
A 2018. április 18-án megtartott záró rendezvényen az OBH elnökhelyettese megköszönte a tagoknak a felkészüléshez nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.  
 
Alapjaiban változott a polgári igazságszolgáltatás a 2018. január 1-jén – 65 év után – hatályba lépő új Polgári perrendtartás és önálló Közigazgatási perrendtartás nyomán. A bíróságokra érkező másfél millió ügy kétharmadát érinti ez a változás. Ahhoz, hogy a jogkereső polgárok 2018. január 1-jét követően is a legmagasabb szakmai színvonalú bírósági szolgáltatásban részesülhessenek, a felkészülést előre meghatározott lépésekben, tervezetten kellett megvalósítani, a feladatok összetettsége folytán rendelkezésre álló igen feszes határidőn belül. Az OBH a felkészülést bírákból és igazságügyi alkalmazottakból álló projektszervezetek keretében valósította meg. A projektben való működés koncentrált, hatékony és rugalmas módszernek bizonyult.
 
Az E-kódex Pp. és E-kódex Kp. nevű projektszervezetek tagjai a törvénykönyvek több éves megalkotási folyamatában korábban is részt vevő bírák közül kerültek ki, minden bírósági szintet képviselve. A két projektben több mint 600 bíró – az országban ítélkező bírák egyötöde – dolgozott a projektszervezetek tagjaként, tananyag szerzőként, lektorként vagy oktatóként.
 
 
A törvénykönyvek és a kapcsolódó nagyszámú jogszabály véleményezése során mindkét projektben több száz oldal észrevétel, normaszöveg szintű, indokolt javaslat született, a bírósági szervezet észrevételeinek szintetizálásával. A jogszabályok kihirdetését követően az eligazodást segítő tájékoztatók készültek az ügyfeleknek és a bíráknak. A projektek eredményeként egy 1800, illetve egy 860 oldalas elektronikus tananyag jött létre, illetve az érintett bírósági dolgozóknak jogszabálykötetek és kommentárok is beszerzésre kerültek. A tananyagokban a legmodernebb oktatási technológiák is megjelentek, mint a feltöltött prezentációk, videofelvételek, vagy az előadásoknak az okos eszközökről letölthető és meghallgatható hanganyagai (ún. podcastok). A projektek képzési munkacsoportjai által koordinált nyolc, illetve három napos képzések egységes szakmai tartalommal és színvonalon folytak, mintegy 3000 fő részvételével. Az igazgatási, ügyviteli feladatok és informatikai fejlesztések előkészítése során a szükséges szakmai anyagok (idézés minták, ügyminőség listák, befejezésmódok stb.) ugyancsak a projektek keretében készültek el.
 
A három eljárási kódex képzésére évi 233 millió, 2017. és 2018. évekre összesen 466 millió forint költségvetési fedezet állt rendelkezésre, mely összegnek a tananyagírás, a lektorálás, a szerkesztés, a képzések előadói és egyéb díjai, a projekttagok díjazása és a dologi kiadások (pl. jogszabálykötetek, kommentárok, videofelvételek) költségét is fedeznie kellett. A záró eredmények alapján az E-kódex Pp. projekt 188 millió forintból valósult meg, a tervezettnél 80 millió forinttal kevesebb összegből, míg az E-kódex Kp. projekt 53 millió forintból valósult meg, a tervezettnél 42 millió forinttal kevesebb összeg felhasználásával. A képzések 2018-ban is folytatódnak, illetve az E-kódex Be. projekt, amely a 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvényre való felkészülést segíti elő, még folyamatban van, így a fennmaradó költségvetési keret ezen kiadásokat fedezi majd.
 
Az E-kódex Pp. és Kp. projektekben résztvevők az ítélkező és igazgatási feladataikon felül, egy éven át látták el a projektekhez kapcsolódó feladataikat, és áldozatos munkájuknak köszönhetően a bírósági szervezet felkészült az új ügyek fogadására.
 
Az OBH a projektszervezetek működésével összefüggő valamennyi dokumentumot és szakmai anyagot folyamatosan közzétette, azok a bírósági dolgozók által egy külön, erre a célra létrehozott intranetes aloldalon jelenleg is elérhetők.
 
A projektszervezetek sikere az egész bírósági szervezet sikere, amiért köszönet illeti minden résztvevőt!