Sokat tettek az egész bírósági szervezetért és a jövő igazságszolgáltatásáért a Zalaegerszegi Törvényszék bírái (VIDEÓ)

A bíróságok alapvető feladata a magas színvonalú és időszerű ítélkezés, fontos, hogy az egyes bíróságok a kor kihívásainak megfeleljenek. Erről az Országos Bírósági Hivatal elnöke beszélt a Zalaegerszegi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón 2018. április 20-án.
 
Dr. Handó Tünde kiemelte: a Zala megyei bírák önállóak és kezdeményezőek, aktív részesei az országos feladatoknak. Hozzátette: itt mindig vannak minden generációban olyan személyiségek és közösségek, akik képesek a napi feladataikon túl, többet tenni az egész bírósági szervezetért és a jövő igazságszolgáltatásáért. A Zalagerszegi Törvényszék például az ország valamennyi bíróságának segítséget nyújtott a beszédfelismerő és -leíró szoftverek tesztelésében és bevezetésében. E szoftverek segítségével a bíróságok a jegyzőkönyvek leírását teljes egészében automatizálni tudják, a felszabaduló igazságügyi alkalmazotti munkaerőt pedig az ítélkezés érdemi segítésébe vonhatják be. A 21. századi követelményeknek való megfelelés példájaként utalt arra is, hogy az Egri Törvényszék nemrég átadott, felújított épületében három tárgyalótermet tettek alkalmassá távmeghallgatás tartására. Hangsúlyozta: a bírósági szervezetben sokan részt vesznek plusz feladatok elvégzésében. Aki képes és kész többet tenni, az helyi és központi szinten is számos munkacsoport munkájában működhet közre.
 
Dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke elmondta, tavaly sikerült csökkenteniük a folyamatban lévő ügyeik számát. Jelentős beruházásokra került sor, egyebek mellett megújult a Nagykanizsai Járásbíróság, ahol az országban egyedülálló irattározási rendszert alakítottak ki. Arról is szólt, hogy a megyében igen népszerű volt a Nyitott bíróság program, 2017-ben csaknem 3000 fő vett részt valamely bírósági rendezvényen.
 
Dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke rámutatott, hogy az ítélőtábla ügyeinek 20 százaléka tavaly a Zalaegerszegi Törvényszékről érkezett. Kiemelte, hogy az itt folyó szakmai munka megalapozottságát jelzi a többi között, hogy büntető ügyszakban egyetlen ítéletet sem kellett hatályon kívül helyezni.