A számok is igazolják a bíróságok teljesítményének javulását

Évente átlagosan több mint másfélmillió ügy érkezik országosan a bíróságokra, ennek ellenére tavaly az előző évhez képest negyven százalékkal több ügyet sikerült befejezni. Az ítélkezési munka időszerűsége, átláthatósága és kiszámíthatósága az Országos Bírósági Hivatal elnökének stratégiai célja.
 
Az Országos Bírósági Hivatal elvégezte a 2013. évi ügyforgalmi adatok elemzését, amely azt mutatja, hogy a jelentősen megnövekedett ügyérkezés ellenére több területen javultak a mutatók. Így például a bírák megfeszített munkájának köszönhetően a bírói hatáskörbe tartozó peres ügyek befejezésszáma összességében meghaladta az érkezett ügyek számát. Jelentősen javult a peres ügyek időszerűsége a törvényszékeken: az éven túli perek száma 6,9%-kal kevesebb volt, mint 2012-ben. A perek döntő hányada, 93 százaléka egy éven belül befejeződött!
 
Dömpingszerű ügyérkezés
 
Az új szabálysértési törvény OBH által kezdeményezett módosításának köszönhetően radikálisan csökkent a szabálysértési perekben havonta tartott tárgyalások száma. A befejezett szabálysértési perek mennyisége az időszak végén már meghaladta az érkezettekét.
Az ügyeket elemezve kitűnik, hogy az egész évben érkezett mintegy 400 ezernyi többlet a közel kétszeresére nőtt szabálysértési peres érkezés (országosan 370 ezer ügy), valamint a cégbíróságok ügyérkezésében tapasztalt kiugró érték (718 ezer ügy) következménye.
 
Emelkedett a bírói hatáskörbe tartozó perek száma is, ennek legfőbb oka az úgynevezett devizakölcsön szerződésekkel kapcsolatos perek számának gyarapodása a törvényszéki első fokú civilisztikai ügyszakban.
 
A cégbíróságok sikeresen birkóztak meg a 2013 első hónapjaiban a kötelező változásbejegyzésekkel kapcsolatban beérkezett ügyekkel, ezek jelentős részének feldolgozása az év végéig megtörtént. 
 
Évtizedek óta várt eredmény a Fővárosi Törvényszéken
 
A hosszú ideje nehéz helyzetben lévő Fővárosi Törvényszéken, ahol az országos ügyteher csaknem harmada összpontosul, az ügyek befejezése, és a tárgyalások száma is elérte az országos átlagot, sőt bizonyos ügytípusokban már meg is haladta azt. Ez az igazgatási intézkedéseknek és az OBH által kezdeményezett létszámbővítésnek köszönhető. 
A Fővárosi Törvényszék első fokú ítélkezési szintjén 4 ezerrel több ügyet intéztek el, mint amennyi érkezett. A gazdasági ügyszakban megjelenő – a devizahiteles perek miatt megemelkedő - hátralékot a polgári és a büntető peres ügyszakok befejezései ellensúlyozták. A másodfokon elbírált ügyek száma is összességében meghaladta az érkezést. A folyamatban maradt ügyek számát tekintve is csökkent a Fővárosi Törvényszék részesedése, azaz mérséklődött a hátralék területi koncentrációja is. Kevesebb lett a bírói hatáskörbe tartozó, folyamatban maradt peres ügyek száma is. Ezzel párhuzamosan lényegesen csökkent az éven túli perek száma, és hátralékon belüli aránya is. A 2 éven túl folyamatban maradt ügyeknek 2012. december 31-én még 45 %-a, 2013 végén már csak 42 %-a volt a Fővárosi Törvényszéken. Az 5 éven túl folyamatban lévő ügyek száma a 2010. év végi adatokhoz képest 21%-kal mérséklődött.
 
Külön ki kell emelni a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kitűnő teljesítményét, amelynek eredményeképpen nagymértékben csökkent a folyamatban maradt közigazgatási és munkaügyi perek száma. 
 
Mindennek köszönhetően azok az ügyfelek, akiknek ügyei a Fővárosi Törvényszék bíróságai előtt indulnak, mára már minden eddiginél gyorsabb, időszerűbb elbírálásra számíthatnak. 
 
A fentieket szemléltető összefoglaló itt olvasható.
 
Az elemzés teljes szövege és az alapjául szolgáló táblázatok itt érhetőek el.
 
2014. július 2.