A Szegedi Törvényszék elnöke tájékoztatta az ügyvédeket az EKOP projektekről

Dr. Tárkány-Szűcs Babett a Szegedi Törvényszék elnöke 2015. január 23-án az Országos Bírósági Hivatal által indított EKOP projektek ügyfeleket érintő eredményeiről tartott tájékoztatót a Szegedi Törvényszéken.

Kiemelte, hogy a bírósági elektronikus tájékoztatás és figyelmeztető rendszer keretében az állampolgárok és képviselőik a bírósági ügyek őket érintő adataiba, az e célra kialakított felületen, a nap 24 órájában betekinthessenek. A rendszer keretében kialakított bírósági elektronikus figyelmeztető rendszer megteremti annak lehetőségét, hogy az állampolgárok a folyamatban lévő bírósági ügyeikben – előzetes regisztrációt követően – egyes eljárási cselekményekről elektronikus figyelmeztető értesítést kapjanak sms vagy e-mail formájában. Tájékoztatta az ügyvédeket a regisztráció módjáról, valamint arról, hogy a rendszer használatával olyan eseményekről, mint a tárgyalás elhalasztása, jogorvoslati kérelem előterjesztése, vagy éppen a szakértői vélemény beérkezése, az iratok felterjesztésének ténye, vagy a tárgyalás kitűzésének megtörténtéről kaphatnak értesítést az ügyfelek.

Kiemelte, hogy az eljárási időtartam kalkulátor bevezetésével az állampolgárok tájékozódhatnak arról, hogy az adott bíróságon az ügyek az előző év adatai alapján várhatóan milyen időtartam alatt fejeződnek be. Ajánlotta, hogy a jogi képviselők panaszbejelentéseiket elektronikus formában – az ügyfélkapunk keresztül – terjesszék elő a bíróságok felé.

Kérte, hogy a szolgáltatásokkal kapcsolatos visszajelzéseket a bíróság.hu oldalon elérhető ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltésével, illetve közvetlenül a Szegedi Törvényszék elnökéhez juttatott észrevételeikkel segítsék.

Szeged, 2015. január 23.