Szekszárd is segíti a civileket

A Szekszárdi Törvényszék dolgozói tájékoztató előadást tartottak civil szervezetek képviselői részére az új Ptk-ra való áttérés megkönnyítése végett „Civil szervezetek nyilvántartásával összefüggő aktuális jogalkalmazási kérdések” címmel tartott immáron hagyományőrző jelleggel tájékoztató előadást a Szekszárdi Törvényszék kettő, a civil szervezetek nyilvántartásában széles tapasztalattal rendelkező munkatársa 2016. október 18. napján a Tolna Megyei Civil Információs Centrum konferenciatermében, amelynek célja a rendezvényen előzetes regisztrációt követően megjelenő egyesületi, alapítványi és egyéb civil szervezeti képviselők informálása, felvilágosítása volt a működésük új Polgári Törvénykönyv hatálya alá való helyezkedésének, létesítő okiratuknak a törvény kötelező rendelkezéseihez való módosításának segítése, könnyítése végett.
 
A hivatkozott törvényi kötelezettségnek a civil szervezeteknek az idén részükre biztosított egy év haladéknak köszönhetően 2017. március 15. napjáig kell eleget tenniük. A szakmai rendezvény megszervezésére ezúttal is a „Nyitott Bíróság” program keretek között megkötött együttműködési megállapodás alapján került sor, kiemelve, hogy a Szekszárdi Törvényszék ilyen formában, informáló előadások, szabad kérdésfeltevést biztosító konzultációk tartásával az országban elsőként lépett a civil szervezetekkel való együttműködés talajára. A sajtó által is kísért szakmai rendezvény megnyitását követően dr. Bonnyai Réka járásbírósági bíró az egyesületek, köztestületek, szövetségek alapszabályának módosításával kapcsolatos tapasztalatait, észrevételeit ismertette, kitérve a törvény által kötelezően megkívánt tartalmi elemekre, kógens rendelkezésekre, illetve a változásbejegyzési eljárásokban előforduló tipikus hibákra, hiányosságokra. 
Ezt követően dr. Bajusz János járásbírósági titkár az alapítványok bírósági nyilvántartásával, a módosítások benyújtásával kapcsolatos jellemző jogi problémákat tárta fel előadásában, részletezve az alapító okiratok tartalmi követelményeit és azok típushibáit, illetve ezen eljárások speciális előírásait. Mindkét előadó érintette előadásában a közhasznú jogállás megszerzésével kapcsolatos eljárások gyakorlati tapasztalatait, az elektronikus kapcsolattartás jogi és technikai vonatkozásait, egyben hasznos instrukciókat fogalmaztak meg a jelenlévők részére a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési és közhasznú jogállás megszerzése iránti nemperes eljárások lefolytatásának egyszerűbbé tétele, az ügyintézés időszerűségének biztosítása végett, nagy hangsúlyt fektetve a bíróságok központi internetes honlapján feltöltésre került okirat-sablonok használatának bemutatására.
Az információs nap második részében a résztvevőknek lehetősége nyílt közvetlenül kérdések feltevésére az előadókhoz, továbbá megfogalmazhatták problémáikat, a bírósági eljárásokkal kapcsolatos észrevételeiket. Összességében elmondható, hogy a Törvényszék és a CIC most már több éves múltra visszatekintő közös tájékoztató rendezvénye – hasonlóan az elmúlt évek hasonló témát feldolgozó információs napjaihoz - a résztvevő felek szempontjából sikeresnek, hasznosnak bizonyult, amelyet a civil szervezetek részéről megjelent képviselők magas száma és aktív együttműködése is alátámaszt.
 
Szekszárd, 2016. október 21.