Szekszárdi Törvényszék - „Hatékonyság és időszerűség – számítógépes alapismeretek” képzés

A Szekszárdi Törvényszék 2016. október 3. napján „Hatékonyság és időszerűség – számítógépes alapismeretek” címmel oktatást szervezett bírák, titkárok és fogalmazók részére. Az egész napos képzés keretében két teremben folytak az előadások. A büntető ügyszakos csoportban Dr. Domonyai Alexa Kollégiumvezető Asszony, míg a polgári ügyszakos csoportban Dr. Mándi Zoltán Kollégiumvezető-helyettes Úr tartott előadásokat, amelyek középpontjában az ítéletek hatályon kívül helyezési gyakorlata szerepelt. Dr. Domonyai Alexa prezentációval szemléltetett előadásában elsőként a hatályon kívül helyezés dogmatikai hátteréről és a különféle eljárási lehetőségekről beszélt. Ismertette az abszolút és relatív eljárási szabálysértésből, illetve a ténybeli megalapozatlanságból eredő hatályon kívül helyezési okokat, kiemelve az indokolási kötelezettség elmulasztásából eredő kasszációs esetkört. Hangsúlyozta a Szekszárdi Törvényszék területén működő járásbíróságok ítélkezésének magas színvonalát, továbbá a másodfokú bíróságnak az elsőfokú határozatokhoz való megfelelő szakmai hozzáállását.
 
Dr. Mándi Zoltán Úr kiemelte, hogy a polgári természetű elsőfokú ítéletek esetén a leggyakoribb hatályon kívül helyezési okok a perbeli esélyegyenlőség elvének megsértésében, a kereseti kérelem kimerítésének elmulasztásában, valamint a kereseti kérelmen való túlterjeszkedésben keresendők. Előadásában az első fokon ítélkező bírák munkáját kívánta segíteni azon tanácsával, miszerint megszentelt figyelmet kell fordítani a bizonyítási teherről és a bizonyításra szoruló tényekről, valamint az esetleges szakértői bizonyítás szükségességéről való tájékoztatás megtételének. Beszédében hangsúlyozta, hogy a másodfokú bíróság hatályon kívül helyező határozatában foglalt iránymutatásnak határozottnak, áttekinthetőnek és világosnak kell lennie. Nem fogadható el az az iránymutatás, amely során a másodfokú bíróság az ügy érdemében jogi álláspontját is kifejti. 
 
 
 
A délutánt a két csoport tagjai közös teremben folytatták, ahol Vecsei László Törvényszéki Informatikus Úr tartott prezentációt a bírósági informatikai rendszerek helyes használatáról. Előadásában a problémák megelőzésére helyezte a hangsúlyt, amely során gyakorlati tapasztalatait osztotta meg a Tisztelt Hallgatósággal. A rendszeres helyi képzések mellett a Szekszárdi Törvényszék 2016. október 11-én szervez oktatást„ Tanúgondozás-program hatékonyságának fokozása” címmel, amelynek megtartására Dr. Handó Tünde Asszony, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke által kihirdetett „Fenntartható Fejlődés Program” keretében kerül sor.
 
Szekszárd, 2016. október 4.