Szélesedő programválasztékkal folytatódik a „Nyitott Bíróság” Székesfehérvárott

A Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma 2014. szeptember 26. napján kibővített szakmai tanácskozást tartott. A kollégiumi ülésen résztvevő büntető bírák, bírósági titkárok és fogalmazók – többek között – megismerkedhettek, illetve elmélyíthették tudásukat a Törvényszéken működő „Nyitott Bíróság” projekt részleteivel. Dr. Nyíri Zoltán kollégiumvezető meghívására ugyanis a programban aktívan közreműködő bírósági fogalmazók tartottak prezentációval egybekötött előadást, amelynek célja minél több kolléga bevonása volt a már eddig is sikerrel működő programba.

Tájékoztatójukban kitértek a Törvényszék Elnöke, dr. Gerber Tamás irányításával 2014. szeptember 18. napján tartott éves értekezleten történtekre. Kiemelték, hogy az ÁROP Szervezetfejlesztési Program megvalósítása során kidolgozott szakmai anyag alapján - a program hatékonyabb működése érdekében - öt munkacsoport alakult, melytől a mára már igen sokrétű feladatok megosztását, a pedagógiai intézmények sokasodó igényeinek mind színvonalasabb, naprakészebb kiszolgálását várja a Törvényszék vezetése.

A megalakult munkacsoportok közül az iskolai, helyszíni előadások, osztályfőnöki órák szervezését és lebonyolítását vállaló csoportot dr. Kollár Zoltán bíró irányítja. A bírósági épületen belül tartandó előadásokat dr. Orosz Krisztina bírósági titkár szervezi, a tárgyaláslátogatásokért felelős csoportot pedig dr. Muskovits András bírósági fogalmazó vezeti.

A büntetés-végrehajtási intézet látogatásával összefüggő feladatokat dr. Hámos Edit csoportvezető bíró koordinálja, az igény szerinti speciális előadásokat (például a diákmunka szabályai, internethasználat büntetőjogi aspektusai) szervező munkacsoportot pedig dr. Bukovics Judit bírósági titkár irányítja, aki egyben a program megyei koordinátora is.

A Törvényszék székhelyén kívül működő bíróságok közül a Dunaújvárosi Járásbíróságon dr. Csárádi László bírósági titkár, a Sárbogárdi Járásbíróságon dr. Boda Gábor János bírósági titkár lett a program felelőse.

A Törvényszék vezetése továbbá 2014. október 9-ére megbeszélésre invitálta a székesfehérvári közoktatási intézmények vezetőit és képviselőit annak érdekében, hogy az új tanévben az egyre színesebbé váló programválaszték eredményeképp mind több iskoláskorú bekapcsolódhasson a „Nyitott Bíróság” rendezvényeibe.

Székesfehérvár, 2014. szeptember 30.