Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken

 
                         
 
A Szegedi Törvényszék az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási rendszeréhez a „Szervezetfejlesztési program államigazgatási és igazságszolgáltatási szervek számára” megnevezésű, ÁROP-1.2.18/A-2013. konstrukcióra benyújtott „Szervezetfejlesztés a Szegedi Törvényszéken” című, ÁROP- 1.2.18/A-2013-2013-0045 azonosító jelű pályázatát a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága 27 millió forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.
 
A projekt elszámolható költségei ezen összeg erejéig az Európai Szociális Alapból és Magyarország központi költségvetési előirányzatából vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek finanszírozásra. A projekt megvalósításának kezdete 2014. január hó 02. napja, a projekt befejezésének időpontja 2014. június hó 30. napja.
 
A Szegedi Törvényszék célja a törvényszék középtávú intézményi stratégiai céljainak továbbfejlesztése, - a támogató megbízásából kidolgozott módszertanok felhasználásával - öt (Teljesítménymenedzsment, Folyamatoptimalizálás, Tudásmegosztás, Minőségirányítás, Változáskezelés) beavatkozási területen a belső működés hatékonyságának növelése.
 
A projekt kidolgozásában a Szegedi Törvényszék területén szolgálatot teljesítő 23 bíróból, valamint igazságügyi alkalmazottból álló 6 munkacsoport vesz részt külső szakértő bevonásával, a munkacsoportok munkáját 3 fős Szakmai Menedzsment felügyeli.
A projekten belül kerül aktualizálásra a Szegedi Törvényszék esélyegyenlőségi terve is.
 
A projekttel kapcsolatos további információk a http://szegeditorvenyszek.birosag.hu honlapon találhatóak.
 
Szeged, 2014. július 8.