Szervezetfejlesztés a Szombathelyi Törvényszéken

A Szombathelyi Törvényszék pályázatot nyújtott be az Európai Unio által ajánlott, az Államreform Operatív Program keretében meghirdetett ÁROP-1.2.18/A-2013. kódszámú „Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára” című egyfordulós pályázati felhívásra. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítéltek 2014. február 12-én és 2014. április 30-án sikeresen be is fejeződött.

A fejlesztés megnevezése: „A Szombathelyi Törvényszék információ és kommunikáció áramlásának fejlesztése, büntetés-végrehajtás és a törvényszéki végrehajtás ügyvitelének korszerűsítése, informatikai hátterének biztosítása”

Az elnyert pályázat megvalósítása során a Szombathelyi Törvényszék önértékelését a CAF (Common Assessment Framework) minőségirányítási modell (a közszféra számára kidolgozott közös értékelési keretrendszer) szerint végezte el. A CAF-modelt azok a szervezetek kezdik el alkalmazni, amelyek célja a kiválóság kultúrájának elterjesztése, a kiváló teljesítmény elérése.

A Törvényszék 2014. július 2-án az Igazságügyi Minisztériumtól megkapta az igazolást arról, hogy az értékelési eljárása a követelményeknek megfelelt és hozzájárult annak jövőre vonatkozó alkalmazásához.

Szombathely, 2014. július 23.