"A Szolgáltató Bíróságokért!" program sikere a Tatabányai Törvényszéken

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett „A Szolgáltató bíróságokért!” program keretében megalkotott „Cselekvési tervben” a Tatabányai Törvényszék bírái és igazságügyi alkalmazottai az időszerű ítélkezés biztosítása érdekében önkéntes vállalásokat tettek, célként tűzték ki, hogy a kettő évnél hosszabb pertartamú, valamint az időközben kettő éven túlivá váló folyamatban lévő ügyeik számát 20%-kal csökkentik.
 
A vállalt célkitűzések megvalósítása érdekében a két éven túli ügyek soron kívüli intézésének szabályai, a tárgyalások kezdő időpontja, az egy napra kitűzendő ügyek száma, az írásba foglalás határideje, a halasztások és napolások gyakorlata elnöki intézkedéssel került szabályozásra, valamint a bírák jelentős többlet munkaterhet vállalva a kötelezően előírt tárgyalási napokat meghaladóan további tárgyalási napokat tűztek.
 
A Tatabányai Törvényszéken 2015. május 31-én 393 két éven túli ügy volt folyamatban. A törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó helyi bíróságok 2015. május 31. és 2016. március 31. napjáig tartó időszakban igen nagyszámú, összesen 791 két éven túli, valamint ezen időszakban két éven túlivá váló ügyet fejeztek be eredményesen.
 
A fenti vállalások és erőfeszítések eredményeként a program lezárásakor, 2016. március 31-én 254 két éven túli ügy maradt folyamatban, amely az elhúzódó pertartamú ügyek számának 35,37 %-os csökkentését jelenti.
 
Büntető ügyszakban a Tatabányai Törvényszéken 25%-kal, a Tatabányai Járásbíróságon 65,74%-kal, az Esztergomi Járásbíróságon 58,62%-kal, a Komáromi Járásbíróságon 72,73%-kal, a Tatai Járásbíróságon 58,33%-kal csökkent a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma. Polgári-gazdasági illetőleg közigazgatási és munkaügyi ügyszakban a Tatabányai Törvényszéken 39,13%-kal, a Tatbányai Közigazgatási- és Munkaügyi Bíróságon 4,35%-kal, az Esztergomi Járásbíróságon 30,23%-kal, a Komáromi Járásbíróságon 45,16%-kal, a Tatai Járásbíróságon 3,7%-kal csökkent az elhúzódó pertartamú ügyek száma.
 
A Tatabányai Törvényszék sikeresen teljesítette a vállalt célkitűzéseket, a hatékony és időszerű ítélkezés a program lezárását követően is kiemelt cél marad, az ezt elősegítő intézkedések továbbiakban is hatályban maradnak. 
 
Tatabánya, 2016. április 18.