A Szolnoki Törvényszék is hozzájárult a sikerekhez

A bírósági szervezetben végbement modellváltás során egy olyan átlátható irányítási és igazgatási struktúra jött létre, melynek köszönhetően elérhetőbbé és érthetőbbé váltak a bíróságok, egyszerűbbé vált a bíróságokhoz való hozzáférés - fogalmazott Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a  Szolnoki Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. A bírák és igazságügyi alkalmazottak színvonalas és szakszerű munkájának eredményeként a magyar igazságszolgáltatás Európa élmezőnyében van; a perek befejezésének gyorsaságát tekintve a magyar bíróságok az ötödik leggyorsabbak a 28 tagállam közül.  Így az elért eredményekhez a Szolnoki Törvényszék is nagyban hozzájárult.
 
2012-ben egy olyan modellváltás történt a bírósági szervezetben, mely révén a bíróságok központi igazgatási feladatait az Országos Bírósági Hivatal látja el, míg az ítélkezés egységessége és a szakmaiság biztosítása a Kúria elnökének feladatköre lett.  Az Országos Bírósági Tanács részben felügyelő és ellenőrző szerv, ugyanakkor önálló döntési jogosítványokkal is rendelkezik. E három szerv – egymásra utalva – fékezi és támogatja is egyszerre egymást.  Az induláskor a szervezet létével, működésével kapcsolatban sok volt a kérdőjel, de az azóta elért, számokban is kifejezhető eredményeink alátámasztják, hogy megtörtént a modellváltás, mely illeszkedik a Jó Állam koncepciónál meghatározott célokhoz.
Az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája alapján közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye a második legjobb, a civilisztikai ügytípusok összességét tekintve Magyarországon a negyedik legkisebb a bíróságok ügyhátraléka.  Az elsőfokú polgári és gazdasági perek intézése tovább gyorsult: a magyar bíróságok ezzel a hatodik leggyorsabbak az Unióban. 
 
A kimagasló teljesítmények mögött egy olyan átlátható szervezetrendszer áll, amelyben az átgondolt létszámgazdálkodásnak köszönhetően a szakképzett munkaerő minden jogterületen kimagaslóan teljesít.  A XXI. századi bíróság elvárásainak megfelelően az ügyfelek számára biztosított a bíróságokhoz való egyszerűbb hozzáférés, így egyre több ügyszakban van lehetőség az elektronikus kapcsolattartásra. 2015-ban így az elektronikus ügyintézés keretében az elektronikus cégeljárás, a civil szervezetek nyilvántartásba vétele, beszámoló feltöltése, a csőd és felszámolási eljárás, elektronikus polgári perek, elektronikus blokkolás, és E-vádirat lehetősége volt biztosított. Az épület felújítások és korszerűsítések pedig biztosítják a megfelelő tárgyi környezetet, a dolgozók nyugodt és hatékony munkavégzését.
 
A hatékonyságot mi sem igazolja jobban, hogy gyorsul a bíróságok ítélkezése. Az országos adatok tükrében a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma a törvényszékek civilisztikai ügyszakában 49 %-kal csökkent, míg a járásbíróságok büntető ügyszakában 39 %- os volt a csökkenés.  Ez a szám a versenyszférában is említésre méltó lenne. Miközben kimagasló eredményeket érünk el, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egyes ügytípusok dömpingszerűen érkeznek a bíróságokra.  A bírósági szervezet azonban felkészült ezeknek az eljárásoknak a kezelésére így az úgynevezett devizahiteles és a migrációval kapcsolatos perek is zökkenőmentesen, a határidőket betartva zajlanak.  Ez komoly belső átszervezést igényelt, mely egyebek mellett azt szolgálta, hogy az ügyfelek semmit ne érezzenek a bíróságokra háruló terhekből.
 
A bírósági szervezetrendszer a jogszabályokból adódó kötelezettségei teljesítésén túl nagy gondot fordít arra, hogy az OBH által meghirdetett országos programok útján minél több embert szólítsanak meg. A Nyitott Bíróság program keretében – zömében diákok - 2015-ben 1572 eseményen mintegy 39 136-an vettek részt. Az OBH kiemelt figyelmet fordít a tanúgondozásra és az áldozatvédelemre is.  Az a cél, hogy a tanúk félelem nélkül jelenjenek meg a bíróságon, és tájékoztatást kapjanak jogaikról és kötelezettségeikről.  2015-ben 267 bírósági munkatárs volt a segítségükre.  Sikeresen működik a bírósági közvetítés is; az elmúlt három évben 2000 közvetítő eljárásból minden második megállapodással zárult.
 
Bicskei Ferenc, az Országos Bírósági Tanács tagja arról beszélt, hogy OBT elsősorban felügyeleti, ellenőrzési munkát végez. Ezek sorában említette az Integritási szabályzat véleményezését is. Az integritás fontos része a bírák fedhetetlensége, az átláthatóság, akárcsak az épületek, az épületben megjelentek biztonsága is. Az elszaporodó bombariadókra is figyelemmel határozottabban kell fellépni a bírák, bírósági épületekben dolgozok biztonsága érdekében 
 
Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke az időszerű ítélkezés fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy a Szolnoki Törvényszéken a büntető ügyszak kivételével az ügyek 90 százaléka egy éven belül befejeződik. Nagyon fontos, hogy ehhez megfelelő létszámú munkaerő álljon rendelkezésre, melyhez az elmúlt évben az OBH nyújtott segítséget. 
 
Budapest, 2016. április 19.