Tájékoztatás a civil szervezeteknek a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelemmel kapcsolatban

Felhívjuk a civil szervezetek szíves figyelmét, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet előterjeszteni, s az eljárásban a kérelmező a beadványokat kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő.

Az Országos Bírósági Hivatalnak a civil szerveztek beszámolóinak feldolgozására, nyilvántartására van hatásköre, ezért kérjük, hogy a közhasznú szervezetté minősítés iránti kérelmükkel kapcsolatban szíveskedjenek a szervezetet bejegyző illetékes törvényszékhez fordulni.