Tájékoztató a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását érintő központi fejlesztésről

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15. napján történő hatályba lépésével a teljes magánjog megújulása mellett számos olyan változás következik be, mely mind technikai (informatikai), mind igazgatási tekintetben komoly kihívás elé állítja a bírósági szervezetet. Az új jogi szabályrendszer megismerése és elsajátítása a központi és helyi képzéseken megkezdődött, az ismeretek elmélyítése további képzések igénybe vételével és egyéni felkészüléssel folytatódik. Ugyanakkor az új magánjogi kódex hatályba lépésével olyan új jogintézmények is bevezetésre kerülnek, melyek jelentős változást hoznak a mindennapi jogalkalmazásban, egyúttal új informatikai rendszerek felállítását és működtetését követelik meg.

2014. március 15. napjától lényeges, valamennyi bíróságot érintő változások következnek be a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésével. Az új Ptk. valamint a gondokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény bevezeti az előzetes jognyilatkozatok regisztrációjával  kapcsolatos – járásbíróságok hatáskörébe tartozó – új nemperes eljárást és rendelkezik e jognyilatkozatok nyilvántartásának felállításáról is. Ezzel együtt, az új jogi környezetnek való megfeleltetés érdekében, a korábbiakban használt gondokoltak nyilvántartását végző informatikai alkalmazás felülvizsgálata is szükségessé vált. Erre figyelemmel az Országos Bírósági Hivatal megkezdte az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását végző informatikai program, valamint a gondokoltak új jogi követelményeknek megfelelő nyilvántartását kezelő alkalmazás fejlesztését. Az új informatikai fejlesztés tekintettel lesz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott fokozott adatkezelési, adattovábbítási és nyilvántartási követelményekre, a törvényben meghatározott új adatstruktúrára, egyebek mellett kezelni fogja az új funkciókat, biztosítani kívánja a valamennyi bíróság részére és a törvényben meghatározott társszervek számára előírt közvetlen és nem közvetlen adathozzáférést, illetve csoportos adatszolgáltatást. Bár a bevezetésig hátra lévő idő feszített munkát követel meg és a törvény a fejlesztés eredményeként előálló rendszerrel szemben komoly jogi és informatikai elvárásokat fogalmaz meg, a zökkenőmentes bevezetés és átállás  alapvető szempontként jelentkezik. Ennek érdekében a fejlesztés célja, hogy a létrejövő informatikai alkalmazás a korábbiakban már használt és a felhasználók által jól ismert program alapvető logikáját kövesse, ezáltal könnyen elsajátítható legyen. Az új programokkal kapcsolatos további információkról, a fejlesztés eredményéről és a felhasználók oktatásának módjáról a hatályba lépésig az OBH folyamatosan tájékoztatja az érintett bíróságokat, valamint az adatkérésre jogosult társszerveket.