„A tapasztalatokat és a tudást meg kell ismertetni a vezetőkkel, a bírákkal”

Áder János köztársasági elnök – az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének javaslatára – 2015. június 15-ei hatállyal határozatlan időtartamra az OBH elnökhelyettesévé nevezte ki dr. Ribai Csillát, a Pesti Központi Kerületi Bíróság (PKKB) korábbi elnökét.
 
- Az OBH elnökhelyetteseként milyen főbb területekkel fog foglalkozni?
- Leginkább a Bírósági Főosztály munkájával. Pályázatom – amely természetesen nyilvános – szabályzatok megalkotásán, illetve a már létező szabályzatok felülvizsgálatán alapul, különös tekintettel az igazgatási, valamint az integritási szabályzatra. Az igazgatási szabályzatnak ki kell térnie a bírák igazgatási ellenőrzésének részletes és mindenre kiterjedő szabályozására, valamint érdemes lenne átgondolni az ellenőrzés területeinek átalakítását is. Ahogyan a pályázatomban is írtam: az igazgatási ellenőrzés megújított rendszere az igazságszolgáltatást egészében szabályozottá, átláthatóvá tenné, a kontroll nyomán pedig az időszerűségi elvárások is hatékonyabban teljesülhetnének. Ami az integritást illeti: kijelenthetjük, hogy Magyarországon a bírósági szervezeten belüli korrupciós kockázat alacsony. A személyi integritás érdekében a bírák által követendő erkölcsi normákat az Etikai Kódex tartalmazza. Az integritási szabályzatnak ezért az integritást sértő vagy veszélyeztető magatartások körét, jellemzőit lenne indokolt összegyűjteni, valamint az integritást sértő magatartások esetén a követendő eljárást kidolgozni.
 
- Komoly, kemény munkát igénylő területek, ahol látványos sikereket lehet elérni.
- A tapasztalataimra szeretnék alapozni. Huszonegy éves bírói és tizenöt éves igazgatási tapasztalattal rendelkezem. Voltam a PKKB-n csoportvezető, általános elnökhelyettes, három és fél éve pedig elnök – vagyis komoly gyakorlatot szereztem.
 
- Akkor elég jól ismeri a bíróságokon megjelenő napi problémákat. 
- A pályázatom a naponta felmerülő megoldandó helyzetekből, valamint az elnökként szerzett tapasztalataimból merít, hiszen a problémákhoz való hozzáállás, az „egész” és nem a részletek kezelése, a feladatok értelmezése és megoldása, a szervezeti és az egyéni elvárások, igények összehangolása és kielégítése eddig is a munkám része volt. Fontosnak tartom például a kompetencia alapú nyilvántartások kialakítását, amely ezen az alapon szervezné és optimalizálná a munkafolyamatokat, így járulva hozzá a hatékonyabb és időszerűbb ítélkezéshez. Hasonlóan fontos a bíróságokon kialakult jó gyakorlatok gyűjtése és terjesztése, hiszen a tapasztalatokat és a tudást meg kell ismertetni a vezetőkkel, a bírákkal. A tudásmegosztás során gondolhatunk például az Emberi Jogok Európai Bíróságának strasbourgi gyakorlatának megismertetésére is, amely szintén tanulságos lehet a mindennapi ítélkezésben, valamint megelőzheti az eljárások elhúzódását, sőt segítséget nyújthat a jogszabály-véleményezési tevékenységben is.
 
- A Bírósági Főosztályhoz tartozik a jogi képviselet, az előbb említett jogszabály-véleményezés és a statisztikai elemzések is. Milyen elképzelései vannak ezeken a területeken?
- A statisztikai elemzések szorosan összefüggenek a már említett pertartammal, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségekkel. Az ügyforgalmi adatok gyűjtésének és elemzésének megújítása, és ezzel – is – összefüggésben az egyes bíróságok aránytalan munkaterhének csökkentése az OBH elnökének már megfogalmazott elvárása. Ami a perbeli képviseletet illeti: természetes cél, hogy a bíróságok ellen indított perek száma csökkenjen. Fontos ezért az eljárási, ügyviteli hibák feltárása, ezek összegzése és elemzése, majd megismertetése a bírói karral. A jogszabály-véleményezést szintén a „sajátomnak” érzem, például a Pp koncepció tervezetének kialakításában is közreműködtem. Trócsányi László igazságügyi miniszter és Németh János professzor szervezte újjá a munkabizottságot, amelynek munkájában a jövőben is részt veszek.
 
- Milyen elvárásokat tapasztal Önnel, illetve az OBH-val szemben?
- Látok területeket, ahol erősítésre van szükség – de ez természetes is. PKKB-i elnökségem három és fél éve alatt is figyeltem a környezetem jelzéseire, ezt fogom tenni a jövőben is, hogy szervezettebb, átláthatóbb legyen a munka, a független bírók – az OBH elnökének stratégiája szerint – magas színvonalon és időszerűen ítélkezhessenek.
 
 
Dr. Ribai Csilla életútja
Dr. Ribai Csilla 1991-ben „cum laude” minősítéssel szerzett diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1993. december 1-jén nevezték ki bírónak a Pesti Központi Kerületi Bíróságra, tulajdoni, öröklési, kötelmi jogi és kártérítési ügyek tartoztak a referádájába. 2000. május 15-től ugyanitt a Vagyonjogi Csoport vezetője, majd 2008. június 1-től általános elnökhelyettes. 2012. január 1-től megbízással, majd november 1-től kinevezéssel a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke. 2000-től részt vett a fogalmazóképzésben, megbízott óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Polgári Eljárásjogi Tanszékén, valamint 2008-tól szakvizsga-bizottsági cenzor. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felkérése alapján részt vesz a Pp. Kodifikációs Munkacsoport munkájában, valamint a Magyar Igazságügyi Akadémia képzési programjaiban a polgári eljárásjog és a polgári anyagi jog területén.
2004-ben az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézetében Európai Szakjogászi képzettséget, 2010-ben az ELTE Doktori Iskolájának PhD. képzésén abszolutóriumot szerzett, dolgozatának elkészítése folyamatban van.