Tárgyalás-látogatás a Nyitott Bíróság program keretein belül Kecskeméten

A mai napon a Kecskeméti Járásbíróság, mint Fiatalkorúak Bírósága – bíróság elé állítás keretében – ítéletet hozott I. r. fiatalkorú A. M. K. és II. r. gyermekkorú H. M. vádlottak ügyében, akik ellen rablás bűntette miatt indult eljárás.

A Kecskeméti Törvényszék Dísztermében megtartott tárgyaláson a „Nyitott Bíróság” programsorozat keretében részt vett a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolájának 9/C, 9/D, 10/D és 10.3. osztálya is.

A fiatalkorú és gyermekkorú vádlottak erőszak valamint testi épség elleni közvetlen fenyegetés alkalmazásával elvették a szintén fiatalkorú R. A. L. sértett sapkáját, eközben I. r. fiatalkorú A. M. K. bántalmazta, II. r. gyermekkorú H. M. vádlott erre felbújtotta, amelynek következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A vádlottak a bírósági tárgyaláson nem tettek vallomást, azonban a bíróság által felolvasott nyomozás során tett vallomásukban elismerték a cselekmény elkövetését.

A bizonyítási eljárás során a bíróság széleskörűen vizsgálta a gyermekkorú vádlott beszámítási képességét, figyelemmel a Büntető Törvénykönyv 2013. július 1. napján hatályba lépett rendelkezésére, amely szerint bizonyos, nagyobb tárgyi súlyú ügyekben – így az eljárás tárgyát képező rablás esetében is – a tizennegyedik életévét be nem töltött vádlott is büntethető, ha a bűncselekmény elkövetésekor tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással.

A bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutott, hogy II. r. gyermekkorú H. M. vádlott rendelkezett a szükséges belátási képességgel, ezért I. r. fiatalkorú A. M. K. vádlottat bűnösnek mondta ki rablás bűntettében, mint tettest, míg II. r. H. M. vádlottat, mint felbújtót. I. r. fiatalkorú A. M. K. vádlottat – az ügyészi indítványtól eltérően – 2 év, II. r. gyermekkorú H. M. vádlottat 1 év próbára bocsátotta, elrendelte mindkettő vádlott pártfogó felügyeletét, egyben kötelezte a vádlottakat az eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére. Az ítélet indokolásában a bíróság hangsúlyozta, hogy fiatalkorú és gyermekkorú vádlott esetében a büntetés elsődleges célja, hogy a továbbiakban helyes irányba fejlődjenek és a társadalom hasznos tagja legyen.

Az elsőfokú ítéletet a vádlottak, törvényes képviselőik és védőjük tudomásul vették, az ügyész azonban fellebbezést jelentett be súlyosítás érdekében mindkettő vádlott vonatkozásában. Így az ítélet nem jogerős, másodfokon a Kecskeméti Törvényszék dönt.

A tárgyalást követően Dr. Túri Eszter bírónő rövid előadást tartott a bíróság felépítéséről, valamint a jelen eljárásról a hallagatóságként jelen lévő osztályok számára, akik a vádlottakkal hasonló korosztályúak. A „Nyitott Bíróság” programsorozat keretében ismételten számos kérdést terttek fel a diákok, amelyekre a bírónő készséggel válaszolt.

Kecskemét, 2014. február 20.