A Tatai Patara - nyilvános középkori tárgyalás megtartása második alkalommal

2013. május 24-én második alkalommal került sor nyilvános középkori tárgyalás megtartására.

A tárgyalás szövegkönyve eredeti periratok alapján- az eredeti archaikus szöveg felhasználásával - készült, a tárgyalás résztvevői pedig - a bírák, a tiszti ügyész, a nótárius, a szolgabíró, sőt még a vádlottak is mind a Tatán és környékén dolgozó jogászok közül kerültek ki, a szereplők között törvényszéki bírák is voltak. Az idei ügy tárgya egy középkori emberölés volt, amelynek felderítését, és a Vármegyei Törvényszéki tárgyalását láthatta a közönség a tatai Kastély téren. A nyilvános tárgyalásból az érdeklődők ismereteket szerezhettek a középkori magyar vármegyei törvénykezés rendjéről, a büntetőeljárás lefolytatásáról.

A játék folytatásaként - továbbgondolva a jogtörténeti összevetésben rejlő lehetőséget -, az archaikus szöveg mellé tettük a vádnak és az ítéletnek a mai jogszabályokhoz igazított elképzelt változatát, kitérve a bizonyítási eljárások különbségeire is. A Patarán eljátszott tárgyalás korhűen előadott vádiratának és ítéletének rövidített formája és a szöveg mai változata  itt olvasható.

A jogtörténeti játékon készült fotók pedig itt tekinthetőek meg.
A fotókat Némedi István és Drexler Gábor készítette.

Tatabánya, 2013. június 3.