A tisztesség és a feddhetetlenség védelme a bírósági szervezetben

Az integritás a korrupció ellentétpárja. A bírósági szervezet vonatkozásában a feddhetetlenségre, megvesztegethetetlenségre, a szakmai alapú ítélkezésre és a tisztességes eljárásra utal. Mindarra tehát, amit a bíróságokon az állampolgár és a sajtó nap, mint nap számonkér. A bírósági integritás a befolyásmentes ítélkezés biztosítéka.
 
A bírósági szervezet integritását nemzetközi egyezmények is megkövetelik. Közülük a legfontosabbakhoz Magyarország több parlamenti ciklusban is csatlakozott: így 1999-ben és 2005-ben.
 
Az Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózatának, az ENCJ-nek is tagja 2004 óta a magyar tanács. A Hálózat évente ad ki a miénkhez hasonló integritási kérdőívet, melyeknek kérdései tartalmukban a magyar kérdőívekben visszaköszönnek.
 
Tekintve, hogy bírák gazdasági társaságban tevékenységet nem folytathatnak, az egyetlen olyan társas együttműködési forma, amiben részt vehetnek, az egyesületi tagság.
 
Ennél fogva az integritás érvényesülése szempontjából nem mellőzhető a civil szervezetekben való részvétel, mint kockázati tényező vizsgálata.
 
A magyar bírói kar tisztában van vele, hogy a kérdések döntő hányada és a civil szervezeti tagsággal kapcsolatosak mindegyike 2015. óta a kérdőív része – politikától és kampányidőszaktól függetlenül.