Titkári fórum a Veszprémi Törvényszéken

Az elmúlt héten a Veszprémi Törvényszék elnökének kezdeményezésére titkári fórum megtartására került sor a Veszprém megye bíróságain szolgálatot teljesítő bírósági titkárok részvételével. A megbeszélésen jelen volt több meghívott bíró, valamint a „Nyitott bíróságok” program megvalósításáért felelős kollégák is.
 
A fórumon a törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit hangsúlyozta: kiaknázatlan lehetőségeket lát a titkárok szaktudásában, tapasztalatában és újító elképzeléseiben, amelyeket mind a bíróságok külső kapcsolatainak erősítésében, mind a belső kapcsolatok hatékonyabbá tételében hasznosítani kellene. A vezetés és a titkári kar közötti információáramlás fontosságát emelte ki dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a törvényszék elnökhelyettese is, aki a titkárok részéről érkező ötletek, javaslatok vonatkozásában a vezetőség fogadókészségéről biztosította az érintetteket.
 
Az értekezleten felszólaló titkárok a mérhető munkateher és annak arányosítása, az ügyfelekkel való jobb kapcsolattartás, az állampolgárok bírósági épületekben való könnyebb eligazodása, az eljárási jogok és kötelezettségek hatékonyabb megismertetése terén is kifejtették álláspontjukat, egyúttal vállalták a felvetett témákban való alaposabb elmélyedést. 
 
Ezt követően munkacsoportok felállítására került sor többek között a belső, intranetes honlap kialakítása és működtetése, a tanúgondozás kiterjesztése, a „Nyitott bíróságok” program bővítése, a titkárok részére a referádába tartozó speciális ügycsoportokra fókuszáló, külön szakmai napok megszervezése, illetőleg a törvényszék és a hozzá tartozó bíróságok hivatalos iratokon való egységes megjelenésének megtervezése témakörökben.
 
Az igazgatási vezetés a titkárok felvetéseit azok részletesebb kidolgozását követően újabb értekezlet keretében fogja megtárgyalni, az ősz folyamán. 
 
A tervek szerint a titkári fórumok a jövőben rendszeresek lesznek, gyakoriságuk a felmerülő témák függvényében, igény szerint alakul.
 
Veszprém, 2014. július 1.