Több mint 20 %-kal csökkent a két éven túli ügyek száma Tatabányán

Az OBH elnöke által indított „A Szolgáltató bíróságért!” program keretében Tatabányán a folyamatban lévő 2 éven túli ügyek száma – a 2015. május 31-i állapothoz képest – több mint 20 %-kal csökkent, és emellett a Törvényszékre és bírósàgaira az elmúlt évben több mint 40.000 ügy érkezett.
Gyarmathy Judit, az OBH elnökhelyettese elmondta, 2015-ben országos szinten mintegy 1,5 millió ügy érkezett a bíróságokhoz. A több éve húzódó ügyek befejezésére a bíróságok „A Szolgáltató bíróságért!” program keretében is kiemelt figyelmet fordítanak. A régebbi ügyek fokozottabb figyelme mellett a folyamatosan érkező ügyek feldolgozása sem szorul háttérbe, a bíróságok többletmunka ráfordítással - például pótnapok kitűzésével, tevékenység fokozásával – folytatják feladatukat.
Az OBH elnökhelyettese kiemelte, hogy az ügyek megalapozott, időszerű elbírálása a bírák alkotmányos feladata, azonban egy-egy ügy esetleges elhúzódása az eljárásban résztvevő szereplők együttes felelőssége. A bírák ezen alkotmányos kötelezettségének teljesítéséhez szükséges megfelelő tárgyi feltételek biztosítása körében a bírósági épületek védelme is kiemelten fontos. Az OBH a svájci alap támogatásával 2014 óta szerez be korszerű biztonságtechnikai eszközöket, továbbá a bíróságok biztonságának biztosítása érdekében többek között képzéseket is szervez. Jelenleg is zajlik kétszáz, őrzés-védelmet ellátó szakember képzése.
Csorba Zsolt, a Tatabányai Törvényszék elnöke elmondta, az ügyek 82 %-a egy éven belül befejeződik a Tatabányai Törvényszéken és bíróságain. Az OBH elnöke által indított „A Szolgáltató bíróságért!” program keretében az aktuálisan folyamatban lévő 2 éven túli ügyek száma – a 2015. május 31-i állapothoz képest – több mint 20 %-kal csökkent. A 2015-ös év első félévében befejezett ügyek vonatkozásában a második legjobban teljesítő törvényszék volt a tatabányai. 
Hajdú István, az Országos Bírói Tanács (OBT) tagja a 2014-ben elfogadott bírói etikai kódexről tájékoztatott, kiemelve, hogy bírói indítványra a tanács állásfoglalásokat adhat annak értelmezése, hatályosulása körében. 2015-ben az OBT a bírák véleménynyilvánításával, nyilvános rendezvényeken való részvételével kapcsolatban adott ki állásfoglalást.
 
Budapest, 2016. március 24.