Több mint 60%-kal csökkent a két éven túli ügyek száma Veszprém megyében - VIDEÓ

A 2012. évi 280-ról 2017. év végére 108-ra csökkent a két éven túl folyamatban lévő ügyek száma a Veszprémi Törvényszéken és az illetékességéhez tartozó bíróságokon – mondta az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese a Veszprémi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón. Dr. Gyarmathy Judit kiemelte, hogy törvényszéki másodfokon egyáltalán nincs két éven túli ügy. 
 
 
 
Az OBH elnökhelyettese elmondta: a XXI. századi bíróságok előtt álló egyik legnagyobb kihívás a digitális ügyintézésre való átállás. A szervezet folyamatos modernizációra törekszik, cél az ügyfelek és a bírák számára is a bürokrácia és az adminisztratív terhek csökkentése, valamint az, hogy tértől és időtől függetlenül elérhetőek legyenek a bíróságok. Kiemelt feladat az elektronikus akta (E-akta) bevezetése. Az ügyfelek a saját ügyirataikba távolról is betekinthetnének, valamint a bírák is hatékonyabban dolgozhatnának otthonról. Hozzátette: 2017-ben országosan több mint 570 ezer, a Veszprémi Törvényszéken mintegy 18 ezer elektronikus beadvány érkezett a bíróságokra. 2018-ban március közepéig már 7600-nál is több ilyen beadvány érkezett Veszprém megyében.  
 
Az OBH elnökhelyettese beszélt az új Polgári Perrendtartás (Pp.) kihívásairól, valamint arról, hogy a bíróságok a 2018. január 1-jei hatályba lépése óta zökkenőmentesen alkalmazzák a törvényt. 2017 a felkészülés éve volt, ugyanakkor a helyi képzések a régióban most is folyamatban vannak. A bírósági szervezet mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás az ügyfelek és a bírák számára is minél egyszerűbb legyen. 
 
Dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin, a Veszprémi Törvényszék elnöke a 2017-es évet értékelve elmondta, hogy Veszprém megyében az egy bíróra eső peres befejezések átlagszáma 2017-ben az országos átlag feletti volt. A peres és nemperes ügyek 82%-a 6 hónapon belül befejeződött. Ezen kívül 2011-ről 2017-re több mint a felére csökkent a másodfokon hatályon kívül helyezett ítéletek száma.
 
Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke kiemelte, az elmúlt évben csökkent a Veszprémi Törvényszékről érkező ügyek száma. Ez egyebek mellett annak is köszönhető, hogy a megye bíróságai ledolgozták az ügyhátralékukat. A minőségi mutatókban is fejlődés figyelhető meg, a civilisztikai nemperes ügyek esetében 50%-os, míg a peres ügyeknél 72%-os a helybenhagyott döntések aránya.