A tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő törvény hatálya lépésével kapcsolatos igazgatási intézkedések

Mint ismeretes, az Országgyűlés 2015. szeptember 4. napján elfogadta az „Egyes törvényeknek a tömeges bevándorlás kezelésével összefüggő módosításáról” szóló 2015. évi CXL. törvényt (továbbiakban: módosító törvény), amely 2015. szeptember 15. napjával lép hatályba.

A módosító törvény 24. §-a alapján, a Be. 17. § (6) bekezdése szerint a határzárral kapcsolatos bűncselekmények esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Járásbíróság, míg a törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességgel jár el. A módosító törvény 1. § (2) bekezdése alapján a Pp. 326. § (14) bekezdése szerint a menedékjogról szóló törvény szerinti határon lefolytatott eljárások eredményekénti és elfogadhatatlanság tárgyában hozott menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálati eljárására a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes.

A Szegedi Törvényszék az Országos Bírósági Hivatallal szoros együttműködésben az elmúlt időszakban megtette a szükséges intézkedéseket, amelyek a várhatóan megnövekedő ügyteher kezelését szolgálják.

Az új típusú ügyek száma nagyban függ attól, hogy hányan kísérlik meg a határon a büntetőjogi szabályozás alá eső cselekmények elkövetését, illetőleg, hogy a bevándorlási hivatal határozatait követően mennyi ügy kerül majd bírósági szakba felülvizsgálat folytán.

Fontos kiemelni, hogy a megnövekedett ügyérkezés – jelen pillanatban - a bíróság két ügyszakát érintheti kiemelten. Az egyik a Szegedi Járásbíróság büntető ügyszaka, a másik pedig a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszaka.

A Szegedi Törvényszék a megnövekedett ügyteher kezelésére felkészült, számos intézkedést, illetőleg változás léptet életbe a törvény hatályba lépésével egyidejűleg. Ennek keretében a Szeged, Széchenyi tér 4. szám alatti épületben az ügyfélfogadás rendje megváltozott, erről részletesebben a korábban közzétett közleményünkben olvashatnak.

A Szegedi Járásbíróság büntető ügyszakában 2015. szeptember 15. és szeptember 30. napja között kitűzött büntetőügyek tárgyalásai beállításra kerültek, a büntető ügyszakos bírák a jogszabályi rendelkezés alapján a büntetőeljárásokat a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet idején minden más ügyet megelőzően kell lefolytassák.

Ennek keretében a Szegedi Járásbíróság bírái hétköznapokon 8 órától 18 óráig meghosszabbított munkarendben, míg szombaton és vasárnap 8 órától 16 óráig látnak el tárgyalási tevékenységet, amennyiben ezt az ügyérkezés szükségessé teszi.

Mindemellett – kirendelések útján – folyamatosan zajlik annak biztosítása is hogy más bíróságról is érkezzenek a feladat elvégzéséhez szükséges plusz munkaerők, így további bírák, titkárok, bírósági ügyintézők és igazságügyi alkalmazottak.

A közigazgatási ügyszakban lefolytatandó felülvizsgálati eljárások keretében - amennyiben személyes meghallgatás szükségessé válik – a meghallgatásokat a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság épületében fogják lefolytatni, amely meghallgatások a tranzitzónákon kialakított meghallgató szobákkal zárt láncú kép- és hangfelvétel továbbítására alkalmas eszközön keresztül kerülnek lefolytatásra.

Az Országos Bírósági Hivatal a Szegedi Törvényszék megnövekedett feladatai ellátásához szükséges támogatást biztosítja, amelynek során nem csak a megnövekedő munkateher ellátását biztosító személyi feltételek, de a tárgyi eszközök biztosítása is folyamatban van, illetőleg folyamatosan biztosított.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a bírósági szervezetrendszer egésze, azon belül pedig a jelen pillanatban többletfeladatok ellátásával megbízott Szegedi Törvényszék is a folyamatosan és megfeszített erőkkel dolgozik azon, hogy a módosító törvény hatályba lépésétől kezdődően biztosítsa a szervezetre háruló többletfeladatok maradéktalan ellátását, az időszerű és magas színvonalú ítélkezési tevékenységet, amelynek során a korábbi dömpingügyek kezeléséhez hasonlóan a bíróságok igyekeznek megfelelni az állampolgárok elvárásainak.

A megnövekedett sajtóérdeklődésre tekintettel a Szegedi Törvényszék a megkeresések kapcsán türelmüket kéri, a felmerülő kérdésekre – sajtóközlemények útján – folyamatosan igyekszünk reagálni, továbbá folyamatosan tájékoztatni fogjuk a közvéleményt a megnövekedő ügyterhekről, valamint az ezzel kapcsolatos ügymenetről.

Végezetül ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a megnövekedett érdeklődésre tekintettel a módosító törvény hatályba lépésével kapcsolatos ügyek tárgyalásán való részvételt kizárólag előzetes sajtóregisztráció útján tudjuk biztosítani, amelynek részleteiről külön közleményben adunk tájékoztatást.

Szeged, 2015. szeptember 14.

A Szegedi Törvényszék  Sajtóosztálya

KAPOCSOLÓDÓ ANYAGOK: