Töretlenül csökken a hosszabb pertartamú ügyek száma

Töretlen lendülettel csökkentették tovább a bíróságok 2017-ben a folyamatban lévő hosszabb pertartamú ügyek számát. 
 
 
Az elsőfokú bíróságokon a két éven, törvényszéki másodfokon az egy éven, ítélőtáblákon a hat hónapon túl folyamatban lévő ügyek száma 2016. végére a 2010-es érték 60%-ára csökkent. 2017-ben ez a tendencia folytatódott, s az ügyhátralék a 2010-es érték 57,8%-ára mérséklődött.
 
 
A két éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma mind a civilisztikai, mind a büntető ügyszakban folyamatosan csökken. A két éven túli elsőfokú civilisztikai peres ügyhátralék a 2010. évi 8200 ügyről 2017 végére 5600 alá, azaz a kétharmadára mérséklődött. 2010-ben még több mint 5000 két éven túli elsőfokú büntető peres ügy volt folyamatban, 2017-ben ennek csupán 43%-a, vagyis kevesebb mint 2400.