Törvénykezési szünet és munkaszüneti nap Zalaegerszegen

 
2015. július 16-án a bíróságokon egy hónapos ítélkezési szünet veszi kezdetét, amely augusztus 19-ig tart. 
 
Mivel július 15-e a Bíróságok Napja a törvény értelmében az ország valamennyi bíróságán munkaszüneti nap, s mert az augusztus 20- 23. közötti időszakban sincs munkanap, a bíróságok augusztus 24-től tárgyalnak ismét rendszeresen.
 
A bíróságok életében a nyári tárgyalásmentes időszak már a 90-es évek vége óta ismert, de hivatalos jogi kategóriaként csak 2008-ban jelent meg. Hosszú évek tapasztalata váltotta ki a szükségességét, ugyanis ezekben a hetekben az ügyfelek és a jogi képviselők általában szabadságukat töltik, így nem mindig  tudnak megjelenni a tárgyalásokon. A bíróságok dolgozóik  nyári szabadságait is elsődlegesen a törvénykezési szünet alatt adják ki.
 
A Bíróságok Napját, a július 15-i munkaszüneti napot követően kezdő törvénykezési szünet alatt a bíróságok - néhány kivételtől eltekintve - nem tárgyalnak. A soron kívüli vagy más rövid határidőhöz kötött ügyekben azonban az ítélkezési szünetben is sor kerül tárgyalásra. Így például  az előzetes letartóztatás, a gyorsított, valamint egyes polgári, munkaügyi, közigazgatási és gazdasági tárgyú eljárások, illetve végrehajtások kapcsán tartanak tárgyalásokat, meghallgatásokat a bíróságok.
 
A polgári ügyekben a Polgári perrendtartás értelmében a határidők számításakor az évnek július 15-től augusztus 20. napjáig terjedő időszaka nem vehető figyelembe. (Ha például egy 15 napos határidő július 31-én járna le, a 15 nap nem augusztus 1-től, hanem valójában augusztus 21-től kezdődően számítandó.)
 
Büntetőügyekben a bíróságok folyamatosan ellátják a törvényi feladataikat, a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti.
 
A tárgyalásmentes időszak alatt a Zalaegerszegi Járásbíróságon, a Nagykanizsai Járásbíróságon, és a Keszthelyi Járásbíróságon  továbbra is lesz péntekenként ügyfélfogadási nap („panasznap”), de a Lenti Járásbíróság és a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság félfogadását a Zalaegerszegi Járásbíróság látja el ez idő alatt. Az egyes bíróságokon a kezelőirodák nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják a beadványaikat és betekinthetnek az iratokba, valamint folyamatosan működik a cégbíróság is.
 
A törvénykezési szünet alatt megszakítás nélkül működik a mediáció is a bíróságokon. A peres eljárásnál lényegesebben gyorsabb és rugalmasabb, semleges harmadik személy részvételével zajló közvetítői eljárással a felek kölcsönösen kedvező megállapodásra juthatnak. A nyári időszak  alkalmas lehet arra, hogy a már elkezdett pert rövid idő alatt megegyezéssel befejezzék a felek.
 
A bíróságok épületeinek és kezelőirodáinak nyitvatartási rendje a törvénykezési szünet alatt változatlan, az alábbi rend szerinti: 
 
 
Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Hétfő-péntek 09:00-11:00 
 
Keszthelyi Járásbíróság
Kezelőirodák 
hétfő csütörtök 09:00-11:00, Péntek 08:00-15:30 
Panasznapi ügyintézés 
Péntek 08:00-15:30 
 
Lenti Járásbíróság
Kezelőirodák 
Hétfő-csütörtök 08:00-11:00, Péntek 08:00-15:30 
Panasznapi ügyintézés – a Zalaegerszegi Járásbíróságon
 
Nagykanizsai Járásbíróság
Kezelőirodák 
Hétfő-csütörtök 09:00-11:00, Péntek 08:00-15:30 
Panasznapi ügyintézés 
Péntek 08:00-15:30 
 
Zalaegerszegi Járásbíróság
Kezelőirodák 
Hétfő-csütörtök 09:00-11:00, Péntek 08:00-15:00 
Panasznapi ügyintézés 
Péntek 08:00-15:00 
 
 
 
Zalaegerszeg, 2015. július 14.